Kenth Thuresson diktar: ”Nu väller dom över bron”

Kenth Thuresson diktar om den norska invasionen i Strömstad under skärtorsdagen. Dikten har han döpt till ”Rännardan”.