Malin Lernfelt: Känn ingen sorg för sexköpare

Det må vara hänt att ensamma män köper sex. Men det är inte synd om dem som aktivt väljer att utnyttja en annan människa.

ANNONS
|

Att män köper sex beror (bland annat) på ensamhet. Brist på gemenskap och meningsfulla sammanhang gör att det blir en lösning att vända sig till prostituerade för att få känna närhet. Samtidigt är sexköp i Sverige i dag starkt förknippat med skam och skuld. Om fler män vågade prata om att de köper sex, skulle det vara ett steg mot förändrade beteenden.

Det menar forskaren Ylva Grönvall som i februari disputerade vid Malmö universitet med avhandlingen “The Purchase of Sex : Perceptions, Experiences, and Social Work Practices”.

Grönvall har undersökt 30 mäns upplevelser av att köpa sex och hur det påverkar dem att deras val ses som socialt problematiskt. Hon har även intervjuat socialarbetare som i sin yrkesroll möter sexköpare. De slutsatser som Ylva Grönvall drar är intressanta. Hon, som är socionom i grunden och själv har arbetat med samtalsstöd för män som försöker förändra sitt beteende, har en gedigen erfarenhet och kunskap i ämnet. Det är helt säkert så att på många sätt skulle bli enklare för vissa av dem som använder köpt sex som ett sätt att mota ångest och ensamhet att söka hjälp och hitta ett annat sätt att få utlopp för sina behov, om det stigma som finns runt sexköp raderades ut.

ANNONS

Samtidigt är det ett faktum att just skammen är ett av de fundament som bär upp sexköpslagen.

Att det är ett brott att köpa en annan människas kropp för att tillfredsställa sina egna behov, och att det ses som en våldhandling gentemot en utsatt människa, gör att toleransen för män (för det är nästan bara män som köper sex) är låg. Själva risken att bli upptäckt och straffas är så klart avskräckande. Men även att det kan registreras i en offentlig handling att man köpt sex och därmed visat upp vad som ses som brist på moral och etisk kompass. Den stränga synen på sexköp som råder i Sverige är något som inte minst kända personer som Paolo Roberto och Niclas Wahlgren fått känna på när de påträffats med snoppen i syltburken. Roberto blev av med TV-jobb, hans italienska delikatesser plockades bort från många butiker och han blev lämnad av sin partner. Wahlgren fick sluta på den radiokanal han arbetade, flydde utomlands och har legat lågt sedan dess.

Om samma sak uppdagats någon annanstans i Europa eller andra delar av världen hade allmänhetens dom inte blivit tillnärmelsevis lika hård. Tvärtom är prostitutitution lagligt och snarast socialt normaliserat på många håll.

ANNONS

Det betyder dock inte att det är rätt. Sverige ligger långt före de flesta andra länder när det kommer till att motarbeta exploatering av kvinnor. Prostitution hänger också nära samman med människohandel och tack vare att det vare sig är lagligt eller socialt accepterat att köpa sex i Sverige hålls efterfrågan nere och därmed också antalet offer. Skulle synen förändras och det stigmat luckras upp ändras även detta.

Börjar vi se sexköparna som ensamma män i behov av förståelse och empati istället för förövare är risken stor att det istället är deras offer som får lida ytterligare. Även den som är ensam har ett val och för den som är i behov av närhet finns betydligt bättre sätt att hitta gemenskap och ömhet än att betala för att någon annan ska stänga av sina egna känslor. Sexköpare må vara stackare, men är det några som bör skämmas är det de. I dag och förhoppningsvis för all framtid.

ANNONS