Arkivbild.
Arkivbild.

Hur värnar Tanum om verksamheters välmående och måluppfyllelse?

Kommuninvånare: ”Det är inte ”visselblåsarna” vi behöver bli av med, utan det är de som lägger ”locket på” som ska bort.”

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeTanum usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Denna insändare är bland annat relaterad till artikeln ”Skolledning pressade honom att erkänna visselblåsning” (STNB 31/8).

LÄS MER:Skolledning pressade honom att erkänna visselblåsning

När man läser artikeln får man väldigt många frågor som gör att man blir oerhört fundersam, orolig och förbannad. Hur får skolledningen personal att växa och sträva efter att nå gemensamma mål och känna trygghet på arbetsplatsen när de kvävs till tystnad?

Vad kommer det sig att skolledningen har svårt att ta kritik när det framkommer i en skrivelse att det finns missförhållanden? Varför känner de sig hotade? Vad är det skolledningen mörkar eller är rädda för?

Varför inte granska skrivelsen på ett konstruktivt sätt istället för att anklaga dem som påtalar missförhållanden? Vad kommer det sig att ”problem” ska tystas ner och ”locket” läggas på? Vad tror de att de vinner med det? Är det så man tror att verksamheterna utvecklas, ger bästa måluppfyllelse och att personal känner sig trygga och har tillit till varandra?

ANNONS

Det är inte ”visselblåsarna” vi behöver bli av med, utan det är de som lägger ”locket på” som ska bort. Är det ett öppet klimat, där det är tillåtet att tycka, behöver man inga visselblåsare och därmed ingen som lägger locket på. Med andra ord inga onda cirklar!

Vill Tanums kommun att det ska vara ett öppet och tillåtande klimat i verksamheterna eller ett stängt klimat där alla passar på varandra?

Var finns det systematiska arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) i det här? Det som skolledningen förväntar sig av sin personal ska de själva visa genom vilket förhållningssätt de har gentemot personalen, bland annat:

• Ett professionellt bemötande och förhållningssätt

• Vara en god förebild, vara ödmjuk och värna om delaktighet i verksamheten

• Det du förväntar dig av andra, ska du själv leva upp till!

Vill Tanums kommun att det ska vara ett öppet och tillåtande klimat i verksamheterna eller ett stängt klimat där alla passar på varandra? Vilket klimat ger bäst resultat, både i måluppfyllelse och välmående för alla som finns i verksamheterna?

När man läser artikeln så får man uppfattningen om att rekryteringen av skolledningspersonal behöver ses över. Man ska inte ha skolledare som arbetar för sin egen vinnings skull och känna makt, utan någon som kan leda och värna om helhetsutvecklingen, där hon/han genom delaktighet får alla att arbeta mot gemensamma mål, känna trygghet och samhörighet. Då är det ledningen som visar detta med att vara en god förebild genom ett positivt förhållningssätt som skapar förtroende.

ANNONS

Om inte vuxna kan samarbeta och vara goda förebilder, vilka signaler ger vi då eleverna?

Vilket arbetsklimat har Tanums kommun som mål att det ska vara i verksamheterna? Det är ju trots allt våra elevers framtid det handlar om. Ska de få ha en trygg, sammansvetsad skola och få möjlighet att lära sig det de har rätt till?

Om inte vuxna kan samarbeta och vara goda förebilder, vilka signaler ger vi då eleverna? Då återstår frågan; Vilken framtid har Tanums kommun som målsättning att ge eleverna? Vilken bild ger detta om hur Tanums kommun sköter sina verksamheter?

Skolor som inte fungerar lockar inte behörig personal, vilket i förlängningen inte lockar människor att flytta hit eller till och med kanske inte stanna i Tanums kommun. Det är dags för politikerna att ta sig i kragen och gå till botten med vad som försiggår i kommunen. Det gäller både politikers roll i rekrytering av skolledningspersonal, avsaknad av dokumentation och vilken personalpolitik som ska utövas i Tanums kommun.

Det behövs en ordentlig revision av verksamheterna och det ska ske av någon oberoende. Det behöver göras på både tjänstemannanivå och politikernivå.

Det gäller att de politiska partierna vågar visar framfötterna och stå för det. Det är val om ett år!

Oroliga och förbannade kommuninnevånare

ANNONS