Vindkraftverk utanför Grästorp
Vindkraftens livslängd är beräknad till 30-40 år. Efter den tiden måste alla bytas ut, menar signaturen Dirgni. Bild: Karl af Geijerstam

Debatt: Hur tas uttjänt vindkraftsmaterial till vara?

Uttjänt kärnavfall grävs ner i marken, men hur hanteras avfallet från vindkraften? frågar sig signaturen Dirgni.

ANNONS

Vindkraftens livslängd är beräknad till 30-40 år. Efter den tiden måste alla bytas ut. Ingen har berättat hur man tar till vara på allt uttjänt material.

Uttjänt kärnavfall grävs ner i marken, men hur hanteras avfallet från vindkraften?

Dirgni

ANNONS