Kerstin Karlsson och Lars Tysklind, Liberalerna.
Kerstin Karlsson och Lars Tysklind, Liberalerna. Bild: Arkiv

Hur står det till i kommunen?

Liberalerna i Strömstad: Vi har en kommundirektör som samtidigt fått axla rollen som näringslivsansvarig, utredare av den kommunala organisationen och vd i tre kommunala bolag.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Frågan är befogad utifrån inte minst arbetsmiljöperspektivet. Inte bara coronaepidemin ställer till det i Strömstad.

Vi har en kommundirektör som samtidigt fått axla rollen som näringslivsansvarig, utredare av den kommunala organisationen och vd i tre kommunala bolag.

Vi har en turistchef som har en särdeles tung uppgift i den för Strömstad så livsviktiga besöksnäringen, men som även fått i uppdrag att ansvara för en betydande del av den förre näringslivsutvecklarens uppgifter.

Vi har en utvecklingschef som ryckt in som förvaltningschef för barn och utbildning.

Samtidigt har kommunen ett projekt tillsammans med näringslivet och fastighetsägarna i centrum med syfte att utveckla Strömstad inom områdena destination, boplats, evenemang och stad. Satsningen med arbetsnamnet ”Strömstad & Co” är en fortsättning på projektet Urban platsinnovation som startade 2016 med målet att utveckla Strömstad på alla plan.

ANNONS

I 2020 års budget har många nödvändiga resurser skalats bort. Kommunens skattepengar ska förvisso utnyttjas optimalt, men det gör man inte genom att flytta runt arbetsuppgifter mellan befintliga tjänstemän till synes planlöst.

I de ramar som föreslås inför budget 2021 ökas visserligen kommunstyrelsens budget bland annat för att förstärka näringslivsfunktionen. Detta är givetvis välkommet men alldeles för sent. Rekrytering pågår men en näringslivsansvarig kan knappast vara på plats förrän senare i höst. Då har vi haft en tillfällig lösning i nära ett år.

Liberalerna har hela tiden påtalat behovet av en aktiv näringslivsansvarig med uppgift att tjäna såväl befintliga företag som att söka intressenter till nyetableringar.

Vi ville därför att dessa medel skulle anslås redan i budget 2020 för att inte tappa fart. Detta röstades ner av majoriteten.

Det är mycket beklagligt!

Liberalerna Strömstad

ANNONS