Göran Lyth har länge fördjupat sig i frågorna om vatten på Kosteöarna.
Göran Lyth har länge fördjupat sig i frågorna om vatten på Kosteöarna. Bild: Thomas Bennelind

Göran Lyth: Det finns mer att säga om vattnet på Koster

Det finns en okomplicerad redogörelse för vattensituationen på Koster. Det skriver Göran Lyth, Nordkoster, som i många år engagerat sig i vattenfrågorna på Kosteröarna.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

”Vattenfrågan på Koster är så vansinnigt ­komplicerad”

Med denna rubrik informeras om att det vattenskyddsområde som upprättades på Koster för 12 år sedan nu upphävs. ­Artikeln berör enbart de fem brunnar som ingått i kommunens vattensystem och som sedan sex år ersatts av en avsaltningsanläggning. På Koster finns dessutom cirka 1000 privata brunnar som tillgodoser fastigheterna på ön med vatten. Även dessa brunnar hamnade 2011 felaktigt i vattenskyddsområdet i strid med Miljöbalkens bestämmelser och Länsstyrelsens rekommendationer. Därmed hamnade 600 fastigheter under §9 Skyddsföreskrifter och alla byggnadsärenden blev, oavsett omfattning, tillståndspliktiga och kunde därmed avvisas på grund av påstådd vattenbrist med texten ”Länsstyrelsen har infört vattenskyddsområde”.

ANNONS

2014 fick Kosternämndens bostadsstiftelse nekat förhandsbesked för byggnation av hyresbostäder på Filjestad bland annat med motiveringen ”Ingår i vattenskyddsområde”. Därefter har ett stort antal ansökningar om större och mindre byggändringar, brunnsgrävningar och brunnsborrningar avslagits med ovanstående motivering. Det är därför med stor lättnad vi kan konstatera att vattenskyddsområdena på Koster upphävs.

Den ger en mycket objektiv och okomplicerad bild av det faktiska grundvattenläget på Koster.

Vad gäller synen på att ”Vattenfrågan är komplicerad” föreslår vi en genomgång av professor Roland Barthels 105-sidiga utredning om grundvattnet på Koster som genomfördes på ön under ett års tid med resurser från Göteborgs och Stockholms universitet. Den ger en mycket objektiv och okomplicerad bild av det faktiska grundvattenläget på Koster.

Göran Lyth

ANNONS