Tanums kommun
Tanums kommun Bild: Jakob Simonson

Debatt: Förbättra kvaliteten inom omsorgen i Tanum

Det är dags att sluta skylla på de höga huspriserna i Tanums kommun. Även om priser är ett utbrett bekymmer, är de inte värst i landet. Istället är det hög tid för omsorgschefer att sluta flytta fokus och istället fokusera på sitt riktiga uppdrag – att säkerställa trygghet och omsorg för våra invånare.

ANNONS

Först och främst behövs en noggrann översyn av både organisationsstrukturen och det individuella ledarskapet inom kommunens omsorg. Genom detta kan vi skapa en mer dynamisk, inkluderande och effektiv arbetsmiljö. En sådan förändring kommer inte bara att förbättra kvaliteten inom hemsjukvården, äldreomsorgen och hemtjänsten, utan också säkerställa att invånare och äldre får den vård och omsorg de förtjänar.

Ett allvarligt problem som ofta uppstår är när långvariga enhetschefer sluter sig samman och motarbetar nya chefer och kompetenta medarbetare som vill genomföra förändringar. Detta motstånd kan skapa en kultur av hierarki, maktcentrering och brist på innovation. För att övervinna detta behöver vi främja en kultur av öppenhet, där nya idéer välkomnas och där medarbetare vågar påtala fel och brister även på chefsnivå. Det är också av stor vikt att skapa en arbetsmiljö där alla kan bidra med idéer och feedback, och där en sund arbetsmiljö främjas.

ANNONS

En återkommande utmaning inom hemtjänsten är rekrytering av personer som saknar reell kompetens, särskilt språkliga färdigheter. Det verkar som att kommunen praktiserar en form av "social dumpning”, individer som saknar förmågan att ställa krav till adekvat ersättning eller arbetsvillkor. Är det rimligt att våra äldre behandlas på detta sätt? Vi måste sträva efter att anställa kvalificerad personal som kan kommunicera effektivt och ge den omsorg våra äldre förtjänar.

För att säkerställa framgång är det avgörande att högsta ledningen är engagerad och stödjer dessa åtgärder. En detaljerad handlingsplan med tydliga mål, tidslinjer och ansvarsfördelning bör utarbetas. Genom att genomföra dessa åtgärder kan vi säkerställa att hemsjukvården, äldreomsorgen och hemtjänsten i vår kommun blir starkare, mer effektiv och bättre anpassad för de utmaningar som det moderna samhället står inför.

Låt oss tillsammans arbeta för en bättre vård och omsorg i Tanum.

Bekymrad anhörig

ANNONS