Göran Wallo är före detta vd för bland annat Strömstadslokaler och Strömstadsbyggen.
Göran Wallo är före detta vd för bland annat Strömstadslokaler och Strömstadsbyggen. Bild: Victoria Sörensen Lund

Insändare: Finns det en förklaring till bottenplaceringen i näringslivsrankingen?

Göran Wallo om kommunens roll i näringslivsutvecklingen i Strömstad.

ANNONS
LocationStrömstad||

År 2015 blev jag kontaktad av ägaren till Myrens Mekaniska som vid den tiden bedrev en mekanisk verksamhet i relativt moderna lokaler och skötte Slipen som servade fiskebåtarna och övriga båtar i Strömstad. Han ville sälja fastigheten till Strömstadslokaler.

Orsaken till att man ville sälja fastigheten var att man inte orkade driva verksamheten vidare. Priset för fastigheten bedömde jag som rimligt och att det var en strategisk affär för kommunen. Dessutom kom jag i kontakt med en företagare från Göteborg som ville flytta till Strömstad. Han hade rötterna ute på Koster. Han tillverkade släp i rostfritt och aluminium vilket är den mer avancerade tillverkningen för en mekanisk verkstad som vanligtvis tillverkar i ”svart” alltså ”bonnstål” i enkelt smide. Myrens mekaniska skötte slipen och reparerade båtar i närområdet. Myrens mekaniska hade en stor kund i tekniska förvaltningen där man gjorde arbeten för bryggorna i kommunen.

ANNONS

Kontaktade chefen för tekniska förvaltningen och ville presentera företagaren som var villig att ta över verksamheten. När jag stämde möte med chefen så förklarade han att det inte var aktuellt att träffa företagaren eftersom politikerna i tekniska nämnden redan bestämt sig för att tekniska förvaltningen skulle ta över verksamheten och fastigheten.

Detta beslut och agerandet innebar att fiskarna och båtägarna inte kunde serva sina båtar i Strömstad

De ansåg att det var bättre om kommunen skulle äga och driva verksamheten. Så det var inte aktuellt att Strömstadslokaler skulle köpa fastigheten. Tekniska förvaltningen förvärvade fastigheten och verksamheten, men en tid senare sålde man ut utrustning (Bl a en svarv av den tyngre modellen) och la ner slipen.

Detta beslut och agerandet innebar att fiskarna och båtägarna inte kunde serva sina båtar i Strömstad. De blev hänvisade till Smögen och andra hamnar långt från Strömstad med stora besvär och kostnadsökningar pga de långa avstånden till reparation och underhåll av båtarna.

Oppositionen har lyckats utverka cirka 2 miljoner för att reparera slipen, men tekniska förvaltningen vill inte ta ansvar för slipen, så fortfarande finns ingen lösning på fiskarnas/båtägarnas behov av att repa och underhålla båtarna i Strömstad. Sensmoral i denna historia?

Vilken roll ska kommunen ta för näringslivsutveckling? Ska den vara en facilitator för privata entreprenörer eller förhindra privata initiativ och själva ta över verksamheter och drift. I detta konkreta fall är frågeställningen om kommunen ska driva en mekanisk verkstad när det finns intressenter som kan utveckla verksamheten?

ANNONS

I närtid reflekterar jag som är intresserad av att utveckla Strömstads näringsliv över den 254:e platsen kommunen har i rankingen över företagsklimat och hur de två miljonerna ska användas.

Göran Wallo

Tidigare vd för flera kommunala bolag, bland annat Strömstadslokaler

ANNONS