Den 9 juni är det val till EU-parlamentet.
Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Bild: Mikael Andersson

Debatt: Europa behöver en gemensam EU-polis

Den 9 juni har du chansen att avgöra om du får en representant som skapar ett Europa för dig. Vad kan Europa göra för dig? För oss är svaret enkelt, ett starkare Europa för dig och mig - ett Europa med en stark EU-polis.

ANNONS

Den organiserade brottsligheten är det mest akuta problem Sverige står inför och det är tydligt att den inte känner några gränser. Bygger vi inte ett starkare Europa får vi ett svagare Sverige. Därför behövs en gemensam EU-polis. Politiker och polisen saknar verktygslådan som krävs för att tackla gängen. Därför vill vi se ett europeiskt FBI, en EU-myndighet som kan har resurserna som krävs och samla de bästa personerna för att krossa den organiserade brottsligheten i hela Unionen.

Skjutningar på öppen gata och sprängningar i bostadsområden är exempel på den eskalerande brottsutvecklingen i Sverige. Stöldligor som rör sig från bostadsområde till bostadsområde är ett annat. Medborgare som utsätts för bedrägerier via telefon och internet är ett tredje exempel.

ANNONS

Det är brott som kränker människor och som lämnar efter sig hopplöshet, misstro och rädsla. I grunden handlar det om att enskilda individers frihet begränsas och försvagas. Vår frihet handlar om att vi alla ska kunna känna trygghet i vardagen oavsett var vi bor eller väljer att röra sig.

Gäng och kriminella nätverk verkar över nationsgränserna, ofta med tät koppling till narkotikasmuggling och människohandel. Över 70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder och hälften är inte EU-medborgare. Inte ett litet antal kriminella svenskar styr sin verksamhet i Sverige från andra länder i Europa.

Den fria rörligheten inom EU är fantastisk men den var aldrig tänkt att skydda den organiserade brottsligheten. När gängkriminella rör sig i Europa måste polis och andra myndigheter följa efter, men idag är samarbetet i Europa alldeles för svagt. Låt oss vara tydliga: svenska gängkriminella ska inte kunna gömma sig på spanska solkusten.

Liberalerna vill kraftigt förstärka EU:s gemensamma brottsbekämpning, med gemensam polis, åklagare, gränsskydd och underrättelsetjänst. Vi vill inrätta en operativ EU-polismyndighet som kan utreda brott där flera länder är inblandade. EU:s åklagarmyndighet ska ges mandat att hantera gränsöverskridande brottslighet och väcka åtal i svensk domstol. Vi vill även införa ett europeiskt vittnesskyddsprogram. Med rätt verktyg kan EU bidra till att stoppa gängen här i Sverige.

ANNONS

Ett tätare samarbete med länder i Europa är avgörande för vårt välstånd, säkerhet och trygghet. Trots det vill partier både till höger och vänster försvaga, istället för att förstärka, Europasamarbetet. När andra säger nej eller nja, så säger vi ja till ett starkare Europa och ett starkare Sverige.

Simona Mohamsson (L), toppkandidat till Europaparlamentet

Lars Tysklind (L), ordförande Liberalerna Strömstad

ANNONS