Ett Koster utan trygghet?

Många frågor och oroande tankar kommer fram när nyheten släpps om att boende på Koster blir av med möjligheten till trygghetslarm en stor del av dygnet. Trygghetslarm räddar liv och på väldigt många sätt lindrar lidande. Många gånger har jag träffat patienter där enda möjligheten att kalla på hjälp har varit genom sitt trygghetslarm.

ANNONS

Den stora punkten verkar vara brist på personal nattetid ute på öarna, något som är förståeligt då vårdutbildad personal idag är en stor bristvara. Men det kan i det här fallet vara bra att tänka utanför boxen. På båda öarna har vi brandvärn, en grupp frivilliga som näst intill alltid ställer upp med stort engagemang och välvilja. Dessa personer har även en del sjukvårdande utbildning och är med ambulansen på alla de mindre svåra och svåra sjukdomsfall som sker på öarna.

Förslaget om att använda brandvärnen fanns redan i beslutsunderlaget enligt STNB, har man verkligen undersökt den möjligheten? Vidare torde det även finnas möjlighet att utveckla samverkande sjukvård, ett idag redan tätt samarbete mellan kommunen och ambulanssjukvården. Ambulanspersonalen i Strömstad är redan vana att alla tider på dygnet korsa havet tillsammans med Sjöräddningen för att hjälpa patienter på Koster.

ANNONS

Är det behov av vårdutbildad personal vid trygghetslarm så kanske det går att hitta nya lösningar i det redan existerande samarbetet? Båda dessa lösningar torde även vara hyfsat ekonomiskt fördelaktiga om det är den egentliga orsaken som gör att S, SD, KD och V tagit det här beslutet. Gör om och ta ny ställning till beslutet redan nu för i mars kan det för någon redan vara för sent!

Andreas Hansson (C)

Andreas Hansson (C) skriver insändare om framtiden för trygghetslarmet på Koster.

ANNONS