Ett gott bemötande och ett bra värdskap, kanske något att delge till våra politiker?

"Jag är helt övertygad om att alla vi som älskar Skagerack skulle få till något riktigt bra om vi fick chans att presentera och kommunicera”, skriver Helen Mattsson och får svar av Kommunfullmäktiges presidie.

ANNONS
|

(Angående Göran Wallos insändare i STNB 25/7)

Jag kan bara hålla med dig Göran att jag tycker det ledsamt och tråkigt att våra politiker inte vill släppa in kommuninvånare och höra vad vi har att säga. Vi är en liten skara på 8 personer som lämnade in ett medborgarförslag om hur vi tycker en förändring på Kulturhuset Skagerack måste till för att kunna nyttja detta hus fullt ut.

Vi fick då inbjudan att komma och presentera detta i kommunfullmäktige tisdag 20 juni. Vi var 5 stycken från vår grupp som hade möjlighet att närvara denna kväll. Vi är representanter från olika genrer som vi vill presentera våra idéer. Anette o Anders från Kust Event, Bosse o Nina Markendahl som producerar olika föreställningar och jag som är med och sätter upp revyer o shower.

ANNONS

Ordförande Mats Granberg kom fram till oss innan mötet började och sa att det vi får är totalt tre minuter för hela gruppen att prata. Redan där kändes det som ett hån. När det var dags för vår tur så började Anders, sen tog Nina över och när det var min tur så var tiden ute, men då sa Mats att du får några sekunder, och det var vad jag fick. Sen slog ordförande med pennan i bordet och sa att vi dragit över på tiden. Jag ångrar att jag över huvud taget började, jag hade ju ingen chans att få till något på dessa sekunder.

Jag har stått många gånger på scen och alltid känt värme o glädje men den här gången kändes det som om vi var något som katten släpat in….

Två dagar efter detta möte skrev jag ett mail till Mats Granberg, Kent Hansson o Marie Edvinsson Kristensen, där jag beskrev känslan efter detta möte och att dom nog måste ändra reglerna för de som lämnat in medborgarförslag också beroende på hur stor gruppen är. Jag skrev också att jag inte kommer engagera mig mer i detta eller något annat i kommunen förutom mitt jobb.

Det tog tre minuter så ringde Kent Hansson upp mig, han tyckte det var förljävligt rent ut sagt hur vi hade blivit behandlade på detta möte och det var många politiker som reagerat likadant. Men det hade då gått två dagar sedan fullmäktige, så om ni tyckte detta var så illa så kanske någon kunde ringt upp oss? Samma dag fick jag svar av Mats att vi var välkomna till KS och diskutera vad vi hade att säga om Kulturhuset. Jag svarade att återkom när det är dags, så kanske de andra kommer men som jag skrev i mailet så är min känsla att jag inte kommer engagera mig mer efter kommunfullmäktige mötet.

ANNONS

Inom socialförvaltningen där jag jobbar fokuseras det nu på att vi som jobbar inom kommunen skall ha ett gott bemötande o ett bra Värdskap, kanske något att delge till våra politiker?

Jag är helt övertygad om att alla vi som älskar Skagerack skulle få till något riktigt bra om vi fick chans att presentera och kommunicera.

Helen Mattsson

Svar på insändare från Helen Mattsson

Hej Helen. Du riktar viss kritik mot oss politiker i din insändare när det gäller vår hantering av medborgarförslag. Du tycker bl.a. att det är tråkigt att vi politiker inte ville lyssna på ert medborgarförslag ang. förändring av Skagerack.

Lite fakta om medborgarförslag som kommer in till Strömstads kommun, och hur de ska beredas enligt beslut av kommunfullmäktige. Medborgarförslag kan inlämnas till kommunen från alla mantalsskrivna och kommunmedlemmar, oavsett ålder. Denna möjlighet har funnits i Strömstad sedan många år och syftet är att vi ska lyssna och fånga upp förslag från enskilda och grupper.

Ett medborgarförslag ska beredas utifrån kommunallagens bestämmelser och kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta innebär bl.a. att förslaget som väcks ska vara kortfattat och beskriva vad förslagsställaren vill uppnå. Det ska också väcka ett nytt ärende. Därefter bereds det i kommunfullmäktiges presidie för att göra en bedömning och det kan anses som ett nytt ärende. Är så fallet tas det upp i fullmäktige dit förslagsställaren inbjuds för att göra en kort presentation av sitt förslag.

ANNONS

Någon debatt förs inte i fullmäktige vid detta tillfälle. Avsikten är att vi ska lyssna och ta med oss vad som sägs i den fortsatta beredningen. Fullmäktige beslutar därefter till vilken nämnd/styrelse ärendet hör och ger uppdrag till nämnd/styrelse att inkomma med remissvar eller att ge delegation till nämnden att besluta i ärendet. Förslagsställarna ska om så anses bli inbjudna till den nämnd/styrelse som bereder förslaget där också en dialog kan föras. Återkommer ärendet till fullmäktige för beslut blir förslagsställaren inbjuden dit, där också en dialog kan föras.

Tyvärr har vi varit tvungna att begränsa den tid vi kan ge till förslagsställarna. Detta har samtliga partier har varit överens om. Samma regler gäller för motioner som politiker lämnar in. Dvs tiden för anförandet har satts till ca tre minuter. Alla ska ju behandlas lika i detta avseende. Nu fick ni tillsammans ca 6-7 minuter.

Du säger att “Kent Hansson tycker att det var förjävligt rent ut sagt hur vi hade blivit behandlade på detta möte och det var många politiker som reagerat likadant”. De synpunkterna får stå för dessa politiker. Viktigt är trots allt att vi står för våra beslut och behandlar alla lika.

Vi beklagar att du och dina kamrater upplever som att vi inte lyssnar på kommuninvånarna, men vi i presidiet utgår ifrån de förutsättningar som fullmäktige gett oss i dessa ärenden.

ANNONS

Slutligen vill jag säga att vi i presidiet kommer att lyfta frågan om tiden för presentation vid möte i höst med partiernas gruppledare.

Kommunfullmäktiges presidie

Mats Granberg

Jörgen Molin

Mattias Gustafsson

ANNONS