Därför inför vi varannandagsutdelning

"Eftersom Postnord inte får en krona i stöd till den samhällsomfattande postservicen i Sverige behöver vi minska kostnaderna.”

ANNONS
|

Replik till Christer Johansson, ”Hela Sverige ska leva”.

LÄS MER:Stoppa införandet av varannandags­utdelning

Postnords nya modell för utdelning som Christer Johansson, Hela Sverige ska leva, berör i sin insändare är under införande i landet för att möta de nya behov som Sveriges invånare och företag har. Sedan millennieskiftet har en bra bit över hälften av brevvolymerna ersatts av främst digital kommunikation. Eftersom Postnord inte får en krona i stöd till den samhällsomfattande postservicen i Sverige behöver vi minska kostnaderna när intäkterna faller. Inom kort kommer vi bara ha brev att dela ut till ungefär vartannat hushåll. Postnord har inte fått en krona i stöd till den postservicen i Sverige. Därför måste vi effektivisera vår verksamhet när intäkterna tryter.

ANNONS

Den samhällsomfattande postservicen måste vara kostnadseffektiv och möta de behov som hushåll och företag har. Att gå förbi varannan postlåda utan brev att dela ut är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Det är värt att komma ihåg att breven även med den nya utdelningsmodellen kommer att delas ut inom två arbetsdagar, precis som innan.

Endast 22 procent var missnöjda

I den undersökning som PTS gjorde efter vår pilot i Lund och i Kävlinge i höstas, dvs. under pandemin, var en stor majoritet av de tillfrågade nöjda eller hade inga synpunkter på postutdelningen som sådan eller varannandagsutdelning per se. Endast 22 procent var missnöjda.

Samtidigt förbättrar vi kontinuerligt vår paketservice och vi kommer att fortsätta att dela ut paket och expressbrev dagligen, medan de vanliga breven delas ut varannan dag. Den nya utdelningsmodellen kommer alltså inte påverka mottagarnas möjligheter att ta emot paketen.

De som har långt till ombud och som har lantbrevbäring kan precis som innan kostnadsfritt få paket utkörda efter beställning hos vår kundservice.

När beslut väl är fattat om att den nya utdelningsmodellen ska rullas ut i en ny region, får alla postmottagare information i sin postlåda om vilka förändringar som är på gång och hur de kommer att påverkas. Vi annonserar även i media, både tryckt och social.

ANNONS

Stefan Johansson

Distributionsområdeschef Postnord Sverige

ANNONS