Därför bör vi minska regelkrånglet för företagare i EU

Företagens villkor är en ödesfråga för Europa. Det är i våra företag, hos drivna entreprenörer och medarbetare som välstånd skapas. Trots detta har företagarnas villkor nedprioriterats i EU-politiken. Följden har blivit att EU halkar efter på den globala marknaden.

ANNONS
|

En av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att underlätta för företagare är att minska regelkrånglet. En svensk företagare måste idag navigera genom cirka 1200 lagar, 2200 förordningar och 8100 föreskrifter och allmänna råd, många vilka kommer från EU. Det är orimligt och drabbar särskilt småföretagare som tvingas ägna mer tid åt administration och mindre tid åt sin verksamhet.

Vi inom politiken, vare sig det är kommunfullmäktige i Tanum, Sveriges riksdag eller Europaparlamentet, har ett ansvar att underlätta för Sveriges företag. För de är grunden i hela vår välfärd.

I Tanum betalar företagen med sina anställda årligen 1,05 miljarder kronor i skatt. Det motsvarar kostnaden för 7 grundskolor, 1 238 förskoleplatser, 154 specialistläkare, 343 poliser och 433 undersköterskor inom hemtjänsten. För varje person som företagen kan anställa skapas ytterligare intäkter på 287 tusen kronor, pengar som kan gå till viktiga välfärdssatsningar.

ANNONS

För den långsiktiga konkurrenskraftens skull måste svenska småföretagare kunna fokusera helhjärtat på att bedriva sin verksamhet och inte behöva hantera en aldrig sinande ström av pappersarbete. Byråkratin kostar både tid och pengar.

Moderaterna är en tydlig röst i Sverige och EU för minskad byråkrati. Det moderatledda styret i Tanum har under mandatperoden fokuserat på att stärka förutsättningarna för företagare genom att öka samverkan mellan skola och näringsliv, erbjuda bra service och effektiv handläggning samt främja samarbeten mellan företag.

Under den period då Sverige innehade ordförandeskapet i EU satte den moderatledda regeringen konkurrenskraften på agendan, och ett särskilt prioriterat område var att minska regelkrånglet för företagare på den inre marknaden. I EU idag jobbar vi mot målet att minska regelbördan med trettio procent genom att säkerställa att EU tar principen ”en in, en ut” till nästa steg, mot ”en in, två ut”, vilket i praktiken betyder att för varje krona i kostnadsökning en EU-lagstiftning medför tas minst två kronor bort från annan lagstiftning.

Den nionde juni är det val till Europaparlamentet, ett val som kommer att vara avgörande för flera frågor som direkt påverkar Sverige. Moderaterna är småföretagarnas parti och vi kommer kämpa med full kraft, från kommunfullmäktige i Tanum till EU-parlamentet, för att hjälpa svenska entreprenörer mot en bättre framtid.

ANNONS

Taufeeq Saleh (M), entreprenör och aktiv i moderaterna i Tanum

Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun

Jörgen Warborn (M), europaparlamentariker

ANNONS