Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stefan Bennhage

Därför är SVT:s dokumentär om skogen missvisande

Robert Larsson, regionchef för LRF, i en replik till Stefan Edman: ”Programmet avstår helt från att redovisa den positiva utvecklingen”.

ANNONS

Replik till Stefan Edman.

LÄS MER:Centerns krav hotar Sveriges gammelskogar

Stefan Edman skriver i ledarkrönikan 19 oktober om hotade skogar och kallar SVT:s Slaget om skogen för en ”lysande dokumentär”.

Debatten om skogen är viktig och SVT har en betydelsefull roll att fylla. För att kunna diskutera måste dock uppgifter lyftas fram på ett rättvisande sätt och olika röster få komma till tals. LRF:s uppfattning är att det finns mycket stora brister i programmet, vilket såväl Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen som Sveriges lantbruksuniversitet påpekat, och vi har därför sammanställt faktafel och synpunkter.

Programmet beskriver inte att den stora förändringen av Sveriges skogar skedde föregående sekler med en stor avskogning av landet. I stället sätts ett narrativ om att dagens skogsbruk orsakar brist på äldre skogar.

ANNONS

Två personer med en starkt skogsbrukskritisk inställning och utan vetenskaplig bakgrund får sätta hela bilden av utvecklingen

Fram till 1980-talet uppmanades skogsägare att inte lämna lövträd i skogen vilket har stor påverkan på dagens skogar. Efter den nya skogspolitiken från början av 1990-talet finns en positiv utveckling för flertalet viktiga biotoper i skogen. Programmet avstår helt från att redovisa den positiva utvecklingen.

Brist på balans. Två personer med en starkt skogsbrukskritisk inställning och utan vetenskaplig bakgrund får sätta hela bilden av utvecklingen för skogens biologiska mångfald. Överhuvudtaget ges ingen motbild.

Skogsbruksmotståndare får sätta hela bilden kring den biologiska mångfalden, medan skogsproduktionsforskare endast tas in för att prata om hur man vill höja produktionen. Med detta spär man på motsättningarna och speglar skogsbrukare som sådana som bara vill producera mer på bekostnad av den biologiska mångfalden.

Inga företrädare för enskilda skogsägare fick vara med för att balansera kritiken och beskriva det engagemang som finns.

Programmet visar bara på aspekter som innebär en negativ utveckling för den biologiska mångfalden. Man nämner inte de många positiva trender som finns; till exempel mer gammal skog, mer död ved, mer grova lövträd, mer ädellövskog.

Definitionsmässigt är svenska planterade skogar mycket sällan plantageliknande

Det framgår inte att hälften av den svenska skogen ägs av enskilda skogsägare, i Bohuslän hela 82 procent, ofta med starka band till sin skog. I stället målas skogsbruket ut som en industri som bara vill producera mer.

ANNONS

Programledaren använder sig delvis av miljörörelsens språk. Bland annat kallar hon brukade skogar för plantager, ett begrepp som börjat användas i skogsbrukskritiska kretsar för att nedvärdera planterad skog. Definitionsmässigt är svenska planterade skogar mycket sällan plantageliknande.

SVT framställer genom­gående grafer på ett sätt som ställer skogsbruket i dålig dager.

Trots att representanter från ansvariga myndigheter har påpekat när data har använts felaktigt, så har ingen rättelse hittills gjorts.

Nej vi känner inte igen oss alls i att livet i Bohusläns skogar är hotat!

Robert Larsson

regionchef LRF Västra Sverige

ANNONS