Dags för en modern trafikpolitik

Bengt Bivrin och Emma Berginger (MP): Att satsa på järnväg är att satsa på framtiden.

ANNONS
|

Transportsektorn som den ser ut i dag är ohållbar. Den står för cirka en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och är fortfarande mycket beroende av fossil olja. När Miljöpartiet nu ska förhandla om fram­tidens transportinfrastruktur så har vi chansen att förändra det. Genom gröna infrastrukturinvesteringar kan vi få både förutsättningar för hållbara transporter, fler jobb och bättre förutsättningar för företag.

Hela Sverige ska kunna ställa om till mer fossilfria och hållbara transporter. Det är politikens ansvar att skapa förutsättningarna. Genom att investera i ­modern järnväg kan vi möta en växande efter­frågan på hållbara transporter, och det räcker inte att byta till elmotor i bilar och lastbilar eller att byta till biobränslen. För att klara klimatomställningen måste trafikmängderna på väg minska och ersättas med hållbara trafikslag.

ANNONS

Miljöpartiet vill att vi både bygger nya stambanor för höghastighetståg samt bygger ut och underhåller järnvägen i hela landet

Det är dags att våra investeringar gynnar överflyttningen från väg och flyg till järnväg och sjöfart. På land är tåget oslagbart mest energieffektivt, och drivs dessutom på för­nyelsebar el. Miljöpartiet vill att vi både bygger nya stambanor för höghastighetståg samt bygger ut och underhåller järnvägen i hela landet.

Idag finns det en kapacitetsbrist som inte går ihop med den klimatkris vi står inför. Spåren är fulla, vilket leder till att vi inte kan möta en växande efterfrågan och att punktligheten på tågen sjunker när systemet blir känsligt för störningar. Det blir också svårare att genomföra nödvändigt underhåll av järnvägen.

Under alldeles för lång tid har satsningar på järnväg varit för låga, både gällande underhåll och ny kapacitet. Förra mandatperioden drev Miljöpartiet i regering igenom en historisk satsning på järnväg. Satsningarna på järnvägen måste fortsätta och utökas. När vi står mitt i en klimatkris får vi inte tveka.

Att satsa på järnväg är att satsa på framtiden. 

ANNONS