Centerpartisterna från Strömstad, Tore Lomgård och Andreas Hansson, skriver insändare ihop med Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.
Centerpartisterna från Strömstad, Tore Lomgård och Andreas Hansson, skriver insändare ihop med Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson. Bild: Privat

(C): Världens utsläpp måste minska omgående

Klimatomställningen kräver en snabb elektrifiering, med gröna och hållbara energilösningar som efterfrågas av både industrin och hushållen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det finns också ett behov av att brådskande ersätta den ryska gasen och oljan för att strypa finansieringen av Vladimir Putins krigskassa.

För att lyckas med klimatomställningen och uppnå energioberoende krävs en betydligt snabbare utbyggnad av energiproduktionen än vad som tidigare förutsågs. Sverige behöver kraftigt påskynda utbyggnaden av elförsörjningen redan under kommande mandatperiod.

Det kraftslag som från idé till färdig anläggning går överlägset snabbast att bygga är sol-elen.

Sverige har, trots sin geografiska belägenhet, goda möjligheter att öka an- delen solkraft i energi­mixen till 30 TWh från dagens 1 TWh till 2030. Detta under förutsättning att styrmedlen utformas rätt.

ANNONS

Det skulle kunna tillgodose hushållselbehovet för sex miljoner villor under ett år. Hälften av det skulle kunna byggas redan nästa mandatperiod.

För att realisera det be- höver ett antal reformer genomföras: Slopa skatten för egenanvändning av sol-el som gör att större tak får betala skatt, fast de använder elen själva.

Ge i uppdrag att inventera alla offentliga tak som kan lämpa sig för solceller. Vi behöver nyttja de takytor som finns bättre och med slopad solskatt är det en bra affär, speciellt som förbrukningen i offentliga byggnader stämmer bra överens med dygnets ljusa timmar.

Ge möjlighet till skatteavdrag till andelsägare i mindre solcellsanläggningar på flerfamiljshus och underlätta för solkooperativ, så att även den som inte äger ett eget tak kan dra nytta av egen produktion. Slopa bygglovet för byggnadsintegrerade solceller, så att den som vill lägga solceller inbyggda i takpannorna eller plåten får samma regler som utanpåliggande solceller.

Sverige kan bli det ledande exemplet i världen på att tillväxt, jobb och konkurrenskraft kan gå hand i hand med snabb klimat­omställning.

Det förut- sätter att vi klarar att snabbt få fram mycket mer klimatsmart energi­produktion. En viktig delmängd av det är solelen. Självklart behövs en mängd andra kraftslag också. Inget går dock så snabbt att bygga och kan göras av så många som sol-elen.

ANNONS

Förslagen sänker inte bara den egna elfakturan utan bidrar även till att pressa ned priset på el nationellt och stärka vår konkurrenskraft här och nu. Vi tar ansvar – för Sveriges och klimatets bästa.

Rickard Nordin (C)

Klimat- och Energipolitisk talesperson

Andreas Hansson (C)

Ers. Kommunstyrelsen

Tore Lomgård (C)

Ledamot Kommunfullmäktige

ANNONS