Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) och tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S) riktar kritik mot oppositionen.
Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) och tekniska nämndens ordförande Ulf Gustafsson (S) riktar kritik mot oppositionen. Bild: Jerker Norlander

C, M och MP vill inte ha nya verksamheter och arbeten i Skee

Kent Hansson och Ulf Gustafsson, S, om den omdiskuterade ändringen i detaljplanen för Bastekärr.

ANNONS
LocationSkee||

Kommunstyrelsens beslut att ändra detaljplanen på Bastekärrr, fakta:

Detaljplanen på Bastekärr antogs 2010 och har en genomförandetid på 15 år. De två största markägarna är kommunen och företaget Concilia. Kommunen har ett markområde på ca 56 000 kvm där det idag endast tillåts industrietableringar.

LÄS MER:Strömstad behöver inte fler externa köpcentrum

Concilia har ett mark­område på 155 000 kvm där det i dag tillåts handel, dock ej livsmedel samt industrietableringar.

Trots ett utmärkt geografiskt läge alldeles intill E6 med färdigutbyggd infrastruktur är intresset för etableringar lågt. Detaljplanens begränsningar är sannolikt orsaken.

Av den anledningen vill vi se över detaljplanen för att på kommunens mark ge möjlighet till annan verksamhet än ren industri. Under detaljplanens genomförandetid kan inte kommunen ensidigt göra denna ändring, den måste godkännas av övriga markägare.

ANNONS

Kommunen arbetar för att attrahera företag inom andra branscher än handel- och besöksnäring för att få ett mer differentierat näringsliv. Att kunna erbjuda kommunal mark för etableringar är en viktig faktor.

Concilia vill se en förändring av detaljplanen även för deras område. De vill få möjlighet till annan verksamhet än ren industri, möjlighet till hotell och även få prövat möjligheten till en begränsad livsmedelshandel på området. Deras önskemål är att det tillåts en livsmedelshandel på 3 000 kvadratmeter, som en jämförelse är det något mindre än Ica Kvantum på Prästängen.

Att få till dessa förändringar kan komma att fungera som en katalysator för andra etableringar både på Concilias och på kommunens mark.

När beslutet skulle tas i kommunstyrelsen motsatte sig C, M och MP att möjligheten till en begränsad livsmedelshandel skulle prövas. Detta trots att de vet att inga förändringar kan göras ensidigt av kommunen under detaljplanens genomförandetid utan att man är överens med övriga markägare. Argumentet de framförde var att de inte ville ha ett nytt externt köpcenter. Ett tämligen absurt argument när detaljplanen givit möjlighet till handel i snart 12 år!

Vi tycker även att det är märkligt och ologiskt att C och M inte har några invändningar mot en detaljplan som ger möjlighet till ytterligare 100 000 kvadratmeter för handel inkl. livsmedel på Nordby/Svinesund, samtidigt som de motsätter sig att detaljplanen på Bastekärr omprövas för mindre förändringar.

ANNONS

Vi kan inte tolka C, M och MP:s argument på annat sätt än att de inte vill ha verksamheter och nya arbetstillfällen i Skee.

De vill inte att Skee ens skall ha en livsmedelsaffär när Strömstads centrum har fem.

De vill inte att det etableras verksamheter inom ett breddat näringsliv på kommunal mark eftersom den mark som kommunen har färdig för etablering finns på Bastekärr.

De vill att området även i fortsättningen skall ligga i träda som det gjort sen planens antagande 2010.

Kent Hansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Ulf Gustafsson (S)

tekniska nämndens ordförande

LÄS MER:Efter tio år – nu ska livsmedelshandel tillåtas på Bastekärr

ANNONS