Debatt: C: Låt tröskeln vara ifred – för alltid

I trettioårstid har det återkommande varit norska politiska påtryckningar som sökt stöd, från Strömstads politiker, för att spränga eller kapa trösklarna så att större fartyg ska kunna tas in i Idefjorden.

ANNONS
LocationIdefjorden||

Från Strömstad har beskedet hela tiden varit, att det inte är aktuellt på något sätt att riskera Idefjordens numera unika miljö.

Minnet må vara kort men Idefjorden har varit vår svensknorska miljöskamfläck. I Länsstyrelsens bevarandeplan Natura 2000- Idefjorden står att läsa.

”Det främsta hotet mot bevarandemiljöerna i Idefjorden är olika former av exploatering som förstör eller ändrar naturtypernas struktur och förändrar vattengenomströmningen, till exempel fördjupningar av farleden in till Halden eller anläggandet av bryggor, pirar och kajer.”

Centerpartiet har hela tiden aktivt agerat och sagt nej till de norska initiativen. Tröskeln ska inte röras och riskerna för nya miljöhot i fjorden måste minimeras. Med förvåning läser vi hur ordförande i Strömstad respektive Halden tillsammans tagit initiativ till ett påtryckningsbrev riktat till miljöministern i Sverige.

ANNONS

Men mer anmärkningsvärt är ställningstagandet, som framgår i brevet, att det kan vara okej med negativ miljöpåverkan på havsmiljön, som följd av förändringar av tröskeln, om den skulle kunna ses som en mindre påverkan på havsmiljön? Och detta skrivs i Strömstads kommuns namn utan förankring och trots Länsstyrelsen tydlighet om hoten att tungmetaller och andra gifter kan börja cirkulera.

Nej, låt Idefjordens tröskel en gång för alla lämnas ifred.

Uttalande från Centerpartiets årsstämma

Andreas Hansson (C), oppositionsråd

Åsa Torstensson (C)

ANNONS