Intersport-huset vid Oslovägen står tomt och är till salu sedan i april då butiken flyttade in på shoppingcentret mittemot.
Intersport-huset vid Oslovägen står tomt och är till salu sedan i april då butiken flyttade in på shoppingcentret mittemot. Bild: Ulf Blomgren

Bostäder vid Oslovägen?

Nils Modig föreslår att kommunen gör om detaljplanen mittemot Strömstad Shoppingcenter så att man kan bygga bostäder där.

ANNONS
LocationStrömstad||

Debatten om bostadsbyggande i Strömstad är en ständigt brinnande brasa, ibland flammar lågorna kraftigt, ibland ligger den mer stillsamt och pyr. Låt mig kasta några nya pinnar på elden. Vid Oslovägen mittför den nya Gallerian ligger sportbutikens lokal till salu. Strax intill en gammal bensinstation, som inte längre tycks användas till någon synlig verksamhet. Jag antar att området i stadsplan är angivet för affärsverksamhet eller liknande.

Mitt förslag är att kommunen gör om detalj­planen för dessa tomter, så att det blir möjligt att bygga bostäder. Behovet av affärslokaler för detaljhandel tycks vara väl tillgodosett och efterfrågan lär inte öka, som utvecklingen nu ser ut. Läget på norra sidan om Oslovägen passar bra för bostäder och skulle vara perfekt för enklare hyresrätter. Behovet av lyxigare bostadsrätter i Strömstad tycks även det för närvarande vara väl tillgodosett.

ANNONS

Till sist undrar jag varför det inte finns markerade övergångsställen över Ringleden vid korsningarna med Karlsgatan och Prästängsvägen? Gång­vägar leder ju fram till dessa ställen.

Nils Modig

ANNONS