Biologisk mångfald kräver mer än fågelmat

Under vintern är det många som vill hjälpa djuren att klara kylan genom att mata fåglar. Det är bra att vi bryr oss om miljön, även om fåglarna faktiskt klarar sig alldeles utmärkt själva. För oss som vill bidra till en samhällsutveckling som värnar biologisk mångfald finns det flera saker som vi enkelt kan göra, skriver Håkan Andersson, biolog på miljökonsultföretaget Calluna.