De provtagningar som hittills gjorts har lett till att omkring 15 procent av de testade i regionen, totalt drygt 14 000 personer, fått besked om att de har, eller har haft, covid-19. Det här är fantastiskt jobbat av regionens medarbetare. Västra Götalandsregionen ligger i dag i framkant i landet när det gäller provtagning, skriver debattörerna.
De provtagningar som hittills gjorts har lett till att omkring 15 procent av de testade i regionen, totalt drygt 14 000 personer, fått besked om att de har, eller har haft, covid-19. Det här är fantastiskt jobbat av regionens medarbetare. Västra Götalandsregionen ligger i dag i framkant i landet när det gäller provtagning, skriver debattörerna.

Att vi testar fler betyder inte att antalet smittade ökar

Västra Götalandsregionen har satsat stort på utökad testning och ligger i framkant i landet. Tyvärr har detta ökade antal positiva prov tolkats som att vi har en mer utbredd smitta här i än på andra ställen i landet. Så är det självklart inte. Smittan har heller inte ökat i regionen, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Västra Götalandsregionen (VGR) närmar sig 100 000 provtagna personer sedan Corona-pandemin startade i februari. Merparten av testerna har skett de senaste veckorna och i dagsläget analyseras cirka 20 000 covid-19-prov per vecka, plus omkring 1 000 antikroppstest. Förutom den testning som nu kommit igång ordentligt kommer regionen till hösten att i ordnad form genomföra omfattande antikroppstester. Dessa måste göras på ett så strukturerat och ordnat sätt som möjligt, för att resultaten ska bli användbara för såväl individ som för regionen. Testerna måste också ske i en omfattning som gör att också laboratorierna och dess personal hinner med.

Staten betalar

Testningarna har kommit till stånd genom riktade satsningar från den S-ledda regeringen. Ansvarsfördelningen är tydlig: Staten betalar, regionerna genomför.

ANNONS

De provtagningar som hittills gjorts har lett till att omkring 15 procent av de testade i regionen, totalt drygt 14 000 personer, fått besked om att de har, eller har haft, covid-19. Det här är fantastiskt jobbat av regionens medarbetare. Västra Götalandsregionen ligger i dag i framkant i landet när det gäller provtagning. Tyvärr har dock denna goda insats på sina håll lett till en ”tolkning” av verkligheten, såväl i medier som hos allmänhet, att Västra Götaland har långt fler smittade och mer utbredd smitta än andra regioner. Så är det självklart inte. Västra Götaland är stort, och med närmare 1,8 miljoner invånare och ökad provtagning är det självklart så att siffrorna i faktiska tal blir höga. Siffrorna ska berömmas, inte kritiseras, så som nu sker på sina håll.

Tyvärr har dock denna goda insats på sina håll lett till en ”tolkning” av verkligheten, såväl i medier som hos allmänhet, att Västra Götaland har långt fler smittade och mer utbredd smitta än andra regioner.

Dessutom genomför Västra Götalandsregionen en särskild testning under veckorna 26-29, en så kallad prevalensundersökning, för att undersöka av förekomsten av covid-19 i Göteborg. Undersökningen utförs av Sahlgrenska universitetssjukhuset och Smittskydd Västra Götaland med stöd av Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten och omfattar 17 000 slumpvis utvalda personer i olika delar av Göteborg. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur stor andel av befolkningen i olika åldrar och olika delar av Göteborg som just nu har covid-19. Det är viktigt för att kunna planera sjukvård och arbetet för att förhindra smittspridning.

ANNONS

Resultatet kommer att ge en ögonblicksbild av hur många i göteborgsområdet som bär på det virus som orsakar covid-19. I VGR, liksom i såväl övriga Sverige som i andra länder, är spridningen mest omfattande i de större städerna. Även denna intensifierade provtagning kommer, med stor sannolikhet, också att innebära upptäckt av fler fall av smittade i Sveriges näst största stad. Det betyder dock inte att smittspridningen ökat under denna period; Göteborg blir inte en ”farligare” stad att vistas i för att fler fall upptäcks. Snarare det motsatta.

Alla måste ta ansvar

Denna sommar kommer inte att vara som alla andra. Möjligen kommer väl vädret att vara sig likt, med ömsom sol och ömsom regn. Men precis som med vädret gäller det att i detta läge ”ha kläder efter väder”; vi kan inte låtsas som att pandemin och smittan inte finns, vi måste alla ta vårt ansvar, leva med eftertanke och hålla i. För trots pandemin går det fortfarande att njuta av den svenska sommaren, med härliga bad, sol och umgänge med vänner på ett ansvarsfullt sätt.

Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och talesperson i sjukvårdsfrågor hos Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

ANNONS