Aisha Gulbrandsen, ordförande i SSU Strömstad. Arkivbild från valdebatt på Strömstad Gymnasium.
Aisha Gulbrandsen, ordförande i SSU Strömstad. Arkivbild från valdebatt på Strömstad Gymnasium. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Inför gratis skolfrukost

Sverige förknippas ofta med värden som vi tar kampen för just på arbetarrörelsens dag. Jämlikhet och ett samhälle där vi håller ihop. Att män och kvinnor ska behandlas lika. Demokrati och frihet. Den bilden av Sverige klingar tyvärr falskt idag.

ANNONS

Vi är ett av de länder i världen med störst förmögenhetsklyftor. Även när Socialdemokraterna haft makten har vi inte klarat av att tygla de krafter som koncentrerar en allt större del av välståndet hos en försvinnande liten andel av befolkningen.

För första gången på över fyrtio år går arbetarrörelsen i Sverige i demonstrationståg samtidigt som reallönerna krymper. Enkelt sagt, våra löner ökar långsammare än priserna i butikerna. De som jobbar blir fattigare.

Sex av tio kommuner uppger att eleverna i grundskolan äter mer skolmat. Många barn och 1 skolungdomar äter antingen mindre eller inte alls innan skolstart när maten blivit dyrare för deras föräldrar.

ANNONS

Det är helt enkelt orättvist att vissa barn går hungriga halva skoldagen

SSU presenterar i samband med första maj en rapport som visar att sambandet mellan inlärningsförmåga och god kost är starkt. Genom att erbjuda enkel men bra frukost hade det blivit bättre koncentration och mindre stök under lektionerna. Särskilt i klassrum med många barn från hem med låga inkomster och låg utbildningsnivå blir vinsterna som störst.

Enligt Livsmedelsverket utgör matvanorna, efter tobak, den största riskfaktorn för ohälsa. Ohälsosamma kostvanor och förknippade folksjukdomar orsakar stora kostnader för samhälle och individ. Gratis skolfrukost är inte bara positivt sett till elevernas inlärningsförmåga, det är även billigt i förhållande till andra samhällsvinster såsom bättre hälsa och minskad kriminalitet.

Samma argument som ledde till införandet av skollunch under 60- och 70-talet är lika riktiga när det kommer till att införa skolfrukost idag.

Det är helt enkelt orättvist att vissa barn går hungriga halva skoldagen. Det är dags att det beprövade svenska systemet med skollunchen byggs ut och omfattar frukost. SSU kommer alltid vara en kraft för rättvisa. Därför kräver vi nu att Strömstads kommun inför gratis skolfrukost.

Aisha Gulbrandsen

SSU Strömstad

ANNONS