I vårt närområde har vi en obefintlig BUP-mottagning

Våra barns hälsa är vår framtid. Moderaterna i Strömstad ser allvarligt på utvecklingen och kommer agera därefter!

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Det går inte att blunda längre! Vi läser om det dagligen, ungas psykiska ohälsa som ökar och vi måste agera med nu. Psykisk ohälsa och psykosociala problem ökar kraftigt i samhället. För att vända den utvecklingen måste vi satsa på förebyggande hälsofrämjande åtgärder och långsiktiga och systematiska insatser för den som mår dåligt. Vi måste sträva efter att skapa bättre förutsättningar för en god hälsa hos våra kommuninvånare oavsett bakgrund. Coronapandemin har påverkat barns psykiska hälsa negativt. En studie från Socialstyrelsen visar att orosanmälningar om barn som far illa har ökat under pandemin. Samtal från barn med ångest och nedstämdhet har ökat med över 60 procent jämfört med året innan. Samtidigt uppgår ökningen för samtal från barn som är utsatta för fysiskt och psykiskt våld, till över 40 procent. Bris bekräftar den bilden. Socialstyrelsens siffror visar även en markant ökning av antalet unga i åldern 0-19 år som har diagnosticerats med depression eller ångest. Den kraftigaste ökningen har skett bland barn och i synnerhet hos flickor och där ser man också en allvarlig ökning av anorexi. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen och i skolan samt skapar ett utanförskap som försvårar tillfrisknandet. Psykisk ohälsa i barndomen utan adekvat hjälp kan få flera allvarliga konsekvenser i vuxen ålder såsom svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, behov av sjukpenning eller ekonomiskt stöd, missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. Det finns också en ökad risk för suicid, enligt en studie av Socialstyrelsen. Det är samhällets största misslyckande. I vårt närområde har vi för tillfället en obefintlig BUP mottagning, och köerna ringlar långa både i Uddevalla och Lysekil dit våra barn tvingas vända sig. Det vittnas om väntetid på 2 år för utredning. Det är ohållbart och oacceptabelt. Moderaterna kommer arbeta aktivt för den befintliga vården men även preventivt och långsiktigt. Våra barn och unga i Strömstad är vår prioritet och de ska inte må sämre. Får vi ert förtroende så kommer vi tillsätta en heltidstjänst som arbetar enbart förebyggande med psykisk hälsa på våra skolor i Strömstad. Våra förslag på ytterligare preventivt arbete på våra skolor är främst regelmässig information om våld, sexuella övergrepp, stödnummer, grooming, osv på toaletterna i skolan (så barnen kan läsa ostört) och återkommande föreläsningar – med början redan i lågstadiet. Att skolsköterskan frågar alla barn om våld på rutin.Vi vill värna om våra fantastiska skolpedagoger som är och ska vara lyhörda för barns mående men deras profession är främst att undervisa. Vi vill ha mer stödpersoner/vuxna i skolan. Fler ögon som ser, stöttar och ingriper. Vi önskar även öppna upp för möjlighet till oanmälda hembesök där misstanke eller kännedom om våld finns. Vi kommer göra allt vi kan för att vända utvecklingen i Strömstad. Vi reagerar och agerar!

ANNONS

För moderaterna

Marie Edvinsson Kristiansen, Emmelie Hansen, Emma Lundgren

ANNONS