Kent hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad.
Kent hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad. Bild: Arkiv

Håll dig till fakta, Andreas Hansson

Kent Hansson (S): ”Eftersom vi är inne i ett valår tar Centerpartiet lätt på sanningen när syftet är att smutskasta majoriteten”.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Centerpartiets Andreas Hansson, påstår i en insändare i STNB att Socialdemokraterna och KD jobbar för en avveckling av skolan.

LÄS MER:Varför avveckla istället för utveckla?

Inget kan var mer fel. Det är ett absurt påstående och det vet Andreas Hansson mycket väl. Men eftersom vi är inne i ett valår tar Centerpartiet lätt på sanningen när syftet är att smutskasta majoriteten.

När det gäller renovering och ombyggnation av Strömstiernaskolan är nog alla partier överens om att behovet är stort. Inte minst för att kunna ta emot det ökade elevantal som vi vet kommer framöver. Problemet är att vi nu, till följd av den situation vi har i omvärlden, befinner oss i ett historiskt högt kostnadsläge. Materialpriser och entreprenader har rusat i höjden på ett sätt som gör att vi nu behöver hitta alternativa lösningar för att överbrygga situationen med orimligt höga byggpriser.

ANNONS

Våra gemensamma resurser behövs till att skapa utrymme för mer personal för att möta den volymökning som väntar

Det höga kostnadsläget har inneburit att de beräknade kostnaderna för renovering och ombyggnation av Strömstiernaskolan har ökat från ursprungliga dryga 50 miljoner till över 80 miljoner kronor, och det är inte säkert att det stoppar där när vi ser att prisökningarna på material fortsätter att stiga. Att i nuläget starta en ombyggnation av skolan innebär inte bara högre investeringskostnader. Det ökar också driftskostnaderna på ett dramatiskt sätt genom högre hyreskostnader som hänger med i 40 - 50 år.

Kommunen är i ett läge där våra gemensamma resurser behövs till att skapa utrymme för mer personal för att möta den volymökning som väntar inom både skola och omsorg.

Många andra kommuner och organisationer skjuter upp planerade investeringar på grund av det extremt höga kostnadsläget. Man gör det för att utnyttja skattebetalarnas pengar ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Vi har ett ansvar för kommunens ekonomi och det vore väldigt oklokt om Strömstad skulle gå mot strömmen och göra stora investeringar när vi har en kostnadsnivå som slår alla tiders rekord.

Frustrationen över beslutet kan lämpligen diskuteras inom den egna grupperingen

När det gäller pausningen av skolan på Koster så är vi nog alla överens om att ingen vill pausa eller lägga ner någon skola. Men kommunen har som huvudman för skolan ansvar för att eleverna ska få bästa möjliga utbildning och elevantalet på Koster bedöms inte som tillräckligt för att på bästa sätt tillgodose elevernas behov. Jag vill också påminna Andreas Hansson om att ärendet som ledde till en pausning av skolan på Koster väcktes av 16-gruppens största oppositionsparti. Centerpartiet är en del av den gruppen så frustrationen över beslutet kan lämpligen diskuteras inom den egna grupperingen.

ANNONS

Andreas Hansson har förhoppningsvis noterat torsdagens rekordhöjning av Riksbankens styrränta och den oro på räntemarknaden som alla bedömare tror kommer att öka ränteläget ytterligare. Ökade räntor leder till ökade kostnader. Att amortera på lån när möjlighet finns är därför ett klokt sätt att påverka och sänka sina framtida kostnader för att på så sätt skapa utrymme för att frigöra medel till annat än lokalkostnader. Till exempel till att anställa fler lärare.

Kent Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS