Dag Wersén (M), Kosterbo och ledamot i kommunfullmäktige.
Dag Wersén (M), Kosterbo och ledamot i kommunfullmäktige. Bild: Thomas Bennelind

Gilla läget och ta nya tag!

Dag Wersén (M) menar att Kosters skola kommer att kunna öppna igen – kanske som en friskola med marin inriktning.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeKoster usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommunens barn- och utbildningsnämnd beslöt vid sitt sammanträde den 31 mars att för överskådlig tid nedlägga Kosters skola ”med hänvisning till det bristande elevunderlaget”, låt vara att man använde ordet ”pausa”. Trots att ärendet kanske är det känsligaste som nämnden någonsin haft, fick ledamöter som fattade beslutet inte ta del av en viktig i god tid inkommen skrivelse från Kosters samhällsförening. Den handlade om bl.a. just elevunderlaget. Nämnden har samma ordförande (S) som kommunens bolag Strömstadsbyggen, som åtminstone hittills inte velat bygga helårsbostäder för unga familjer på Koster, där vi känner oss sakna stöd från kommunens nuvarande majoritet och ledning.

ANNONS

Koster, en mycket viktig del av Strömstads kommun, måste nu ta nya tag.

Koster skulle kunna få ett utökat näringsliv baserat på vattenbruk som utvidgad ostronodling, tång som livsmedel m.m., men där är vi inte ännu, även om bl.a. ostronföretaget Ostrea har konkreta expansionsplaner. Kommunens passivitet ifråga om bostäder och skola försvårar utvecklingen, men detta skall inte få avskräcka på sikt.

Bostadsbyggande med kommunal medverkan kommer att tvingas fram, oavsett vad nuvarande politiska ledning tycker

På omedelbar sikt måste vi dock nu ta vara på de resurser som finns och bl.a. säkerställa att det finns en infrastruktur och förutsättningar för skola och bostäder när framtida möjligheter och projekt skall realiseras.

En resurs på Koster som finns kvar är turismen. Den kan på kort sikt generera mer i form av inkomster och arbetstillfällen på Koster. Kosterborna har cirka 120 års erfarenhet av att ta hand om turister. Här finns en stor lokal kompetens.

Inne i Strömstad görs nu stora satsningar på att utveckla Strömstads kommun till en s.k. destination för många människor från Sverige och utlandet. Senast manifesterades detta i en sammankomst med företrädare för turistnäringen, övriga näringar och politiken arrangerad av Strömstad & Co.

I stället för att bedrövas över att Kosters skola kanske är stängd i höst, se till att satsningarna på turismen i Strömstads kommun samordnas optimalt med Koster som det dragplåster som Koster är! Då kommer det att behöva utföras ännu mer arbete än nu av unga som behöver bostäder. Bostadsbyggande med kommunal medverkan kommer att tvingas fram, oavsett vad nuvarande politiska ledning tycker. Då uppstår också förutsättningar att starta skola igen, kanske som en friskola med marin inriktning. En internatskola med sådan inriktning under kommunens medverkan föreslog jag för flera år sedan, men kommunfullmäktige var inte moget att ta det steget då.

ANNONS

Dag Wersén (M)

Kosterbo, kommunfullmäktigeledamot

LÄS MER:Starka känslor på Koster efter tunga skolbeskedet

LÄS MER:Kosters skola stänger till hösten – för få elever

LÄS MER:Alternativa lösningar på Kosters skola för Strömstads bästa

ANNONS