”En av våra uppgifter är att tillse att skolan har tillräckliga lokala förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete”, menar debattörerna.
”En av våra uppgifter är att tillse att skolan har tillräckliga lokala förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete”, menar debattörerna. Bild: Stefan Karlsson

Ge Gerlesborg en chans

”Läget är allvarligt för skolan och kringverksamheterna, vilka alltså är viktiga även för det allmänna kulturlivet och platsutvecklingen”, menar debattörerna.

ANNONS

Gerlesborgsskolans grundläggande konstbildning har i kombination med kort-kurser och öppna kulturarrangemang solitt gott rykte sedan Arne Isacssons dagar, både utom och inom landet. Verksamheten har också stor betydelse för det regionala och lokala kulturlivet liksom för bildutbildningen i närliggande grundskolor samt platsutvecklingen i skärningspunkten mellan Tanums och Sotenäs kommuner med flera nya inflyttande.

Självklart stöds verksamheten därför av Västra Götalandsregionen och kommunerna – och undertecknade representerar allmänheten i skolans styrelse. En av våra uppgifter är att tillse att skolan har tillräckliga lokala förutsättningar att bedriva sitt viktiga arbete. Nu måste vi påtala att så inte är fallet.

Som Strömstads Tidning tidigare rapporterat hotas sedan en tid skolan och relaterade verksamheter av den undermåliga kollektivtrafiken i området. Inte heller närtrafiken fungerar över kommungränserna.

ANNONS

LÄS MER:Gerlesborgsskolan: Vi hotas av bristande kollektivtrafik

Allt fler av det dryga 40-talet unga eleverna på den tvååriga utbildningen saknar körkort och tillgång till bil, och de som har det mäktar inte höga bensinpriser.

Läget är allvarligt för skolan och kringverksamheterna

Även om promenad- och cykelvägen färdigställs till den avlägsna busshållplatsen med rimlig trafiktäthet i Brygge, känner de sig isolerade – speciellt under bistra höst- och vintermånader. Deltagare i kortkurser och besökare till utställningar och evenemang efterfrågar också rimligt billig och miljövänlig kollektivtrafik. Läget är allvarligt för skolan och kringverksamheterna, vilka alltså är viktiga även för det allmänna kulturlivet och platsutvecklingen.

Lyckligtvis finns det emellertid en enkel lösning på problemet. Denna vore att låta den relativt vältrafikerade busslinjen 862 som har förbindelse med omvärlden via Brygge ta en fem minuters extra sväng därifrån runt den nedlagda lanthandeln i Bräcke, där konsteleverna har sina arbetsplatser och en vändplats kan ordnas. Därifrån är det rimligt gång- och cykelavstånd till både skolan, konstnärernas kollektivverkstad (KKV) och andra verksamheter i området.

I politisk enighet vädjar vi därför till Västtrafik och våra kollegor i regionen och kommunerna att förverkliga denna enkla men viktiga förbättring av kollektivtrafiken för att ge skolan och näraliggande verksamheter en rimlig chans att överleva och utvecklas.

Vivianne Gustafsson (S) och Hans-Inge Sältenberg (C)

ANNONS

Västra Götalandsregionen

Ragnhild Selstam (M)

Sotenäs

Clas-Åke Sörkvist (C)

Tanum

Louise Thunström (S)

suppleant Tanum

Olle Törnquist (S)

suppleant Sotenäs

ANNONS