Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos Bild: lindk

Ge barn och unga skydd mot TBE i Västra Götaland

På senare år har förekomsten av virussjukdomen TBE, tick borne encephalitis, som sprids via fästingar ökat kraftigt.

ANNONS

I Västra Götaland har incidensen ökat år för år. Mellan 2010 och 2021 har antalet TBE-fall mer än femdubblats i länet.

Liberalerna vill därför att regionen ska börja subventionera TBE-vaccin för barn och unga i Västra Götaland. Vår ambition är att det ska bli kostnadsfritt under perioden.

Nyligen presenterades en utredning från Västra Götalandsregionen om kostnaderna för att införa avgiftsfritt TBE-vaccin till barn och unga. Utredningen konstaterar att de hälsoekonomiska analyser som har gjorts i Stockholm talar för att det skulle vara kostnadseffektivt att införa ett TBE-vaccinationsprogram där, men att det är svårare att bedöma här. Vår bedömning är att det skulle vara lönsamt i ett samhällspolitiskt perspektiv. Utredningens uppskattning är att en fullt utbyggd avgiftsfri vaccinering av barn och unga (3-18 år) med tre doser vaccin i regionen skulle kosta 158 miljoner. Efter grundvaccinationen kommer sedan kostnaderna att minska.

ANNONS

Av de som drabbas av TBE får ungefär en tredjedel långdragna eller bestående problem med bland annat trötthet och minnesstörningar. Vissa får bestående förlamningar och eller kraftigt nedsatt hjärnfunktion. För vissa kan sjukdomen bli livshotande. På senare tid har vi i flera medier kunnat ta del av patienter som har drabbats och vilka svårigheter de möter i spåren av bettet från fästingen. Även om TBE i dag är en av de vanligaste förekommande smittorna mellan djur och människa i Europa så finns det ingen särskild behandling mot sjukdomen. Men det finns vaccin och vaccinet har visat sig ha en stor skyddseffekt.

WHO rekommenderar vaccination till alla över 3 år där TBE förekommer fem eller fler fall på 100 000 invånare. Det är en nivå som Västra Götalandsregionen har legat på de senaste åren trots att en andel av befolkningen redan är vaccinerad. Sedan 2022 rekommenderar smittskyddet i regionen att alla som vistas i naturen ska vaccinera sig. Det mot bakgrund av den ökande spridningen.

Det finns inget som pekar på att utbredningen i vårt län skulle avstanna, snarare är det tvärtom om man ser till den snabba utvecklingen de senaste åren. Flera regionen i Sverige har redan infört kostnadsfri vaccination som i Uppsala och Sörmland eller en subventionering som i Örebro. I Liberalernas förslag tilläggsbudget för 2024 så föreslår vi att ett första steg tas genom att subventionera vaccinationer för barn och unga med 20 procent.

ANNONS

När en sjukdom orsakar så stort lidande ska inte familjers storlek på plånboken vara ett hinder för att kunna vaccinera sig. För eftersom det rör sig om flera doser så kan det för en normal familj kosta flera tusen kronor. Liberalerna vill att barn och unga i Västra Götaland har ett skydd mot TBE och det särskilt med tanke på att barn och unga är ute och leker i naturen. Detta är ett litet, men viktigt första steg.

Pär Lundqvist, regionråd (L)

Lars Tysklind, ledamot regionfullmäktige (L)

ANNONS