22-05-09 Reportage för TTELA, Bohusläningen och Strömstad Tidning: Vandring på Bohus Malmön, en av Kuststigens 38 delsträckor.Bilden:Östra sidan av Bohus Malmön
22-05-09 Reportage för TTELA, Bohusläningen och Strömstad Tidning: Vandring på Bohus Malmön, en av Kuststigens 38 delsträckor.Bilden:Östra sidan av Bohus Malmön Bild: Roger Lärk

Insändare: Försvara allemansrätten i norra Bohuslän

Onsdag 20 september var det allemansrättens dag. En lång rad organisationer står bakom firandet, till exempel Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Jägarförbundet och Naturskyddsföreningen.

ANNONS

Allemansrätten är en svensk nationalklenod med få motsvarigheter i världen. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvänja med omtanke.

Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, trots att 80% av marken ägs av privatpersoner eller bolag.

När du är i naturen använder du allemansrätten. Oavsett om du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller bara sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en möjlighet att vara på annans mark utan lov och är en förutsättning för att vi med stor frihet kan få vara i naturen. I skogen kan du plocka grenar, svampar och bär och du kan till och med ta en tur med hästen. I skärgården kan du lägga till vid många bryggor, klippor och stränder. Men du får inte hindra en ägare att använda sin brygga.

ANNONS

Allemansrätten är inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Du får inte störa eller förstöra.Du får inte gå på nyodlad mark eller elda på klippor och stenar. Du måste ta med ditt skräp hem.

Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet och markägare har god kunskap om allemansrätten. Här har kommunerna viktiga roller, genom att vägleda om allemansrätten på lokal nivå och att genom långsiktig planering säkra allemansrätten. Här finns tyvärr uppenbara brister.

När kommunstyrelsen i Tanums kommun efter påtryckningar från några enskilda markägare, stoppar ett naturinventeringsprojekt som strävar mot regeringens miljömål ”Levande skogar” blir man minst sagt bekymrad. Skälet som anges var att markägarna inte hade tillfrågats. Inventeringen har genom iakttagande och dokumentation utförts av medlemmar i Naturskyddsföreningen. Man har inte stört och inte förstört.

Kommunstyrelsens beslut att avslå projektet för att markägarna inte tillfrågats vilar inte på laglig grund och bör upphävas. Rätten att gå in i skogar och genomföra inventeringar skyddas av grundlagen, 2 kap. 18§ av regeringsformen, som stadgar att oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt.

”Alla ska ha tillgång till naturen ”. Såväl kommunstyrelsen i Tanums kommun som vissa markägare i Tanum har uppenbarligen stort behov av att lära sig om vad allemansrätten innebär.

ANNONS

Det bästa sättet för vanligt folk i norra Bohuslän att värna allemansrätten är att så ofta som möjligt, under årets alla dagar, vistas ute i naturen, i skogar och i skärgården. Du ska veta att det är din rätt, även om du inte äger en enda kvadratmeter mark. Jorden, luften och vattnet borde tillhöra oss alla!

Stellan Nilsson, ordförande Vänsterpartiet Strömstad, Siv Bergström, ordförande V Tanum, Kerstin Eriksson, V Strömstad

ANNONS