Ett enkelt och billigt sätt att ytterligare försköna Oscarsplatsen är följaktligen att lyfta bort eländet, skriver Lars Georgsson i en insändare.
Ett enkelt och billigt sätt att ytterligare försköna Oscarsplatsen är följaktligen att lyfta bort eländet, skriver Lars Georgsson i en insändare.

Försköna eller förfula?

Lars Georgsson menar att Oscarsplatsen har något som stör.

ANNONS

Södra hamnen i Strömstad har de senaste åren fått en berömvärd ansiktslyftning som gjort den till stans populäraste promenadstråk. Konstverk har satts upp och gästhamnen är prydlig med nya bryggor och hög standard.

Till och med det s.k. platsvarumärket i plast har fått en plats där det inte stör lika mycket som när det stod på Plagen. Därför är det förvånande att juvelen i kronan, Oscarsplatsen, mäler sig ut genom att en övervintrande gammal reklampelare tillåts vara kvar alldeles bredvid skulpturen av Kostervalsens skapare, stenskulpturen Växande och faktiskt även kommunvapnet i svart och vit sten som står lite diskret i ena kanten.

ANNONS

Denna reklampelare dominerar totalt den vackert stensatta ytan som med ett nödrop klarade sig från asfalteringsyran som rådde för några år sedan. Inte ens de vackra blomuppsatserna förmår mildra intrycket av denna otidsenliga och luggslitna skapelse vilket är ytterst beklagligt.

En organisation som heter Kiwanis har tydligen fått kommunens uppdrag att sköta om plakaten på pelaren som gör reklam för färgburkar, heltäckande mattor och diverse andra nyttigheter som kan intressera flanörerna. Organisationen gör även reklam för sin egen, säkert hedervärda, verksamhet genom två likalydande plakat med lite pinsamma stavfel.

Men man frågar sig vad denna reklampelare har att göra mitt på denna vackra plats där den enbart är ett irritationsmoment för alla som vill ta bilder av utsikten över Södra hamnen. Ett enkelt och billigt sätt att ytterligare försköna Oscarsplatsen är följaktligen att lyfta bort eländet.

Lars Georgsson

ANNONS