Förbud skapar inte förståelse eller ansvar

Alice Nylander: ”Kanske borde skolans fokus ligga på hur och till vad mobilen används, inte att den används”.