Maria Kvarnbäck, kommunikationschef Strömstads kommun.
Maria Kvarnbäck, kommunikationschef Strömstads kommun.

Föräldrar har fått den info som är gängse

Strömstads kommunikationschef, Maria Kvarnbäck, klargör vilka regler som gäller vid en rekryteringsprocess och att föräldrar till barn på Skee förskola har fått tillräcklig information.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeSkee|

Angående artikeln om Skee förskola i STNB 23/1.

LÄS MER:Föräldrar undrar varför de inte får information

Vårdnadshavare/föräldrar vid aktuell förskoleavdelningen har fått den info som är gängse vid våra förskolor, men såklart ser vi som alltid över rutinerna när vi får synpunkter som nu. Rekryteringsprocessen sköts av ansvarig chef, det finns strikta rutiner för detta där referenstagning är en given del. Föräldrar deltar inte i det arbetet.

Vid aktuell förskoleavdelning gäller att en heltidsanställd personal har slutat under året och att en tjänst har varit vakant sedan tidigare. Information om den personal som slutat sin tjänst och att rekrytering av ny personal inleds, gavs i oktober. I december gav aktuell chef info om en tillkommande personalomflyttning för bästa möjliga personal- och kompetenssammansättning. Vikarier har bemannat de vakanta tjänster som funnits under hösten i väntan på att de skulle tillsättas.

ANNONS

Rekryteringen av personal till den aktuella förskoleavdelningen i Skee är klar och ny förskolelärare med erforderlig utbildning börjar sin tjänst 3 februari. En befintlig personal fortbildar sig och är klar med sin förskoleexamen i sommar.

Maria Kvarnbäck

Kommunikationschef Strömstads kommun

ANNONS