Filjestad. Område där lägenheter planeras.
Filjestad. Område där lägenheter planeras. Bild: Marita Adamsson

Filjestad väcker frågor om kommunens styrning

Debatt: ”Är det lämpligt att till varje pris fatta viktiga beslut på slutna möten, där flera partier saknar representation?”

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeKoster usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Nyligen beslutade S och SD att sälja marken på Filjestad till ett privat fastighetsbolag. Oppositionens krav på värdering av marken samt en öppen och offentlig debatt i kommunfullmäktige fick inget gehör när beslutet klubbades igenom i tekniska nämnden. Inte heller det faktum att två av S samarbetspartners (V och Fi) valde att ta ställning mot försäljningen hindrade S från att göra gemensam sak med SD i frågan. Diskussionen har till stor del handlat om huruvida beslutet följer gällande lagar och regler, eftersom dessa förespråkar att beslut av större vikt ska fattas av de folkvalda i kommunfullmäktige.

LÄS MER:Oenig nämnd säljer marken på Filjestad

LÄS MER:Bostadsfrågan på Koster väckte starka känslor

Oavsett om beslutet är lagligt eller ej så ställer vi oss frågan om det är lämpligt att till varje pris fatta viktiga beslut på slutna möten, där flera partier saknar representation? Vi menar att så inte är fallet. Tvärtom är öppenhet, dialog och bred förankring, såväl politisk som ute i samhället, något önskvärt. Möjligen är detta extra viktigt i Strömstad, som har återkommande problem med jäv och vänskapskorruption.

ANNONS

Det skadar den lokala demokratin och förtroendet för de politiska processerna

Tyvärr är Filjestad långt ifrån det enda exemplet de senaste åren där ett viktigt beslut fattas med minimal insyn. När Canningplanen avslutades klubbades beslutet igenom bakom stängda dörrar i miljö- och byggnämnden, utan att medborgarna fick ta del av debatten. Det positiva planbeskedet för Knarrevik 1:4 är ett annat exempel där oppositionen och allmänheten fått nöja sig med en knapphändig motivering till ett kontroversiellt beslut.

Att partierna har olika åsikter i sak och att oppositionen blir överkörd i en omröstning säger vi aldrig något om, det är en del av den demokratiska verklighetens natur. Men att viktiga beslut fattas utan öppen debatt och med minsta möjliga transparens är problematiskt. Det skadar den lokala demokratin och förtroendet för de politiska processerna.

Det senaste året har Strömstads kommun påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete, vilket kräver långsiktiga och strategiska beslut som bör hålla över mandatperioder. Om det ska lyckas behöver kommunens styrning präglas av transparens, dialog och bred förankring.

Andreas Nikkinen (MP)

Daniel Ödlund (MP)

LÄS MER:Värna lokal demokrati

LÄS MER:Misstroendet bland Kosterborna breder ut sig

LÄS MER:Varför har Kosters Framtid inte fått chansen?

ANNONS