Jas 39 Gripen.
Jas 39 Gripen. Bild: Henrik Montgomery/TT

Debatt: Ett år senare - Ukrainas sak är vår

Den ryska aggressionen måste stoppas. Om västvärlden värnar sin och Ukrainas långsiktiga säkerhet, så måste vi skicka fler och tyngre vapen till Ukraina. Det skriver den bohuslänske riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD).

ANNONS

Den 24 februari 2022 beordrade den före detta KGB-agenten och nuvarande ryska presidenten Vladimir Putin unga ryska män att invadera Ukraina. Dessa unga män offrar sedan dess sina liv i den falska förhoppningen om att återskapa de geografiska gränserna som Sovjetunionen en gång hade. Detta imperiebyggande sätter hela Europa i fara.

Det ryska imperiet har under historiens gång sträckt sig från Rumänien och Åland i väst, Georgien och Uzbekistan söderut till Alaska och Manchuriet österut. Imperiets arvtagare Sovjetunionen, utövade också sin makt över hela Balkan och delar av mitteneuropa genom Warszawapakten. Dess fall betydde frigörandet för flera folkgrupper. Några av dem var under rysk kontroll under mer än hundra år. Vi vill inte hamna där igen. Krim var första steget i Putins plan för att återuppbygga det forna ryska imperiet. Rapporter visar att Belarus är nästa på tur.

ANNONS

Det krig som just nu pågår i Ukraina är groteskt. Jag har själv varit där och bevittnat det. Oskyldiga drabbas. Mammor och barn dödas av ryska soldater och begravs i omärkta gravar. Den ryska aggressionen måste stoppas, främst för att ge ukrainarna sina liv, hem och frihet tillbaka, men också för att värna om en långsiktig säkerhet i hela västvärlden. Därför är det av oerhörd vikt att vi ger fortsatt militärt stöd till Ukraina så att de kan försvara sitt territorium.

Hotet från Ryssland är påtagligt även här i Sverige. Alltför ofta under de senaste åren har ryska stridsflygplan kränkt svenskt luftrum och ryska ubåtar åkt in i våra svenska vatten.

Om ett krig bröt ut här idag, skulle vi på grund av vår historiska neutralitet stå ensamt i en krigssituation. I ett krig mot Ryssland där Sverige står ensamt skulle vi förlora.

Nya opinionsmätningar från europeiska länder visar att stödet att skicka vapen till Ukraina har sjunkit i länder som Tyskland och Italien. Där är så mycket som 40 procent av befolkningen i dagsläget emot att skicka vapen. Detta är en djupt oroande utveckling.

Vi måste inse att Putins expansionsplaner inte är begränsade till den slaviska delen av Europa. Det är i Sveriges och Europas intresse att fortsatt stödja Ukraina.

ANNONS

Ukraina behöver ammunition och tunga vapen. EU:s utrikeschef Josep Borrell utlyste nyligen en varning om att Ukraina är i ett akut behov av ammunition. Det finns idag endast fyra företag i Europa som producerar den ammunition som efterfrågas. Jag uppmanar Sverige att skynda på ammunitionsproduktionen. Det bör finnas möjligheter för regeringen att verka för att produktionen i till exempel Karlskoga ska öka.

Regeringen gav nyligen ett positivt besked om att Sverige planerar att skicka Leopardstridsvagnar till Ukraina. Jag anser att Sverige bör fortsätta att leverera tyngre militär utrustning till Ukraina. De ryska styrkorna måste drivas ut. Putins planer på herravälde måste slås ner. Vi får inte agera för sent. Ett avgörande steg är att bistå Ukraina med fler tyngre vapen som till exempel Jas Gripen, så att Ukraina kan skydda sitt luftrum och på sikt återta hela landet, inklusive Krim.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot

ANNONS