Erfarenheter som är viktiga för att förstå slöjförbudsfrågan

Ingalill Sundhage: Då och då snubblar vi över vår iver att förstå