<strong id="strong-6f50fc2c5de459970ea8f909740a2319">Anna-Lena Carlsson (C) och <strong id="strong-aaadfa3c3d3b37bbfb43b82013e03306">Tore Lomgård (C), k<strong id="strong-69061757e37c546b28208a10a2be6078">andidater till kommunfullmäktige. </strong></strong></strong>
Anna-Lena Carlsson (C) och Tore Lomgård (C), kandidater till kommunfullmäktige. Bild: Marita Adamsson

En politik för hela Sverige och hela Strömstad

Strömstad är en kommun med kontraster. Platsen är känd för ett pulserande folkliv präglat av turism och handel.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Men kommunen påverkas också av företeelser som man kanske ofta förknippar med glesbygdskommuner på andra håll. I delar av kommunen, främst öster om E6, har det allmänna vägnätet en undermålig standard. I kommunen förekommer också ett flertal ”vita fläckar” vad avser mobiltäckning. För Centerpartiet är det självklart att staten ska ta ett större ansvar för att finansiera god infrastruktur på landsbygden. Partiet presenterar därför sju vallöften i ett landsbygdspaket för mer frihet och ökad tillgänglighet i hela landet.

Två av dessa berör just de företeelser vi nämnt. Det ena vallöftet berör en fungerande infrastruktur som bland annat innehåller satsningar på det mindre vägnätet. Transportsystemet måste vara robust och pålitligt och där är vägar en central och mycket viktig del. Det finns ett stort behov av investeringar i vårt vägnät, för att upprätthålla att man kan åka på dem säkert. En väl fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning för en levande landsbygd. De enskilda vägarna är en viktig del i detta och också mycket betydelsefulla ur ett godstransportperspektiv. Det är viktigt att de enskilda vägarna i framtiden klarar upp till 74-tonslastbilar.

ANNONS

Det skulle gynna både svensk skogsindustri och råvarutransporter, samtidigt som det markant bidrar till att minska miljöbelastningen. Det är också viktigt med ett förstärkt vägunderhåll på lågtrafikerade vägar, med fokus på bärighet och tjälsäkring. Det andra är att Centerpartiet vill fortsätta att satsa på bredbandsutbyggnad och inrätta en statlig mobiltäckningsmiljard för områden där marknaden inte vill investera. Bredband är viktigt för att hela landet skall leva.

Sverige ligger långt fram i bredbandsutbyggnaden, men fortfarande finns en digital klyfta mellan stad och land. God mobiltäckning och tillgång till bredband är helt avgörande för landsbygdens fortsatta utveckling och nu måste staten ta ansvar.

En röst på Centerpartiet den 11 september är en röst på att hela Strömstad ska leva

Anna-Lena Carlsson (C)

Tore Lomgård (C)

Kandidater till kommunfullmäktige

ANNONS