Insändare: En nedläggning skulle klippa av livsnerven till ön

Som senior öbo måste jag säga att jag är mycket bekymrad inför hotet om nedläggning av båtlinjen Strömstad – Ramsö, skriver Urban James.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Min historia på Ramsö börjar 1966 då jag förvärvade fastigheten 1:21.

Det betyder att jag upplevt flera generationers liv och villkor i denna speciella yttre skärgårdsmiljö.

De sista 20 åren har min tid med hustru och familj spänt över tiden från april till oktober tack vare de veckovisa båtförbindelserna som alltid gått att räkna med trots väder och vind.

Omständigheterna har förändrats på många sätt. Fisket har ändrat karaktär högst påtagligt och minskat i omfattning som på de flesta ställen vid kusten. Helårsfiskarna är få men ändå präglas ölivet av havet som livskälla.

Av de 28 registrerade fastigheterna har de flesta släktband till de gamla generationerna. Samtidigt innebär detta att ett påtagligt kulturhistoriskt arv lever vidare. Husen bebos av ägarfamiljerna i stor krets och dessutom av hyresgäster som ofta återkommer år efter år.

ANNONS

Det kan också nämnas att Ramsöborna sedan många år regelbundet har samlats till midsommarfirande och sommarfest dit alla tillresta hälsas välkomna

De reguljära båtturerna under sommarhalvåret, som funnits sedan mitten av 1970-talet, har gjort att livet på ön varit möjligt. Förnödenheter av olika skäl har kunnat fås ut med noggrann planering.

Veckohandling av mat och annat till hushållen har genomförts och gods som byggmaterial etc kunnat transporteras. Alla hus är genom ”färjan” välskötta och i gott skick.

Taxibåten från Strömstad är uppskattad som komplement men kan inte alls ersätta ”färjans” alla funktioner.

Ramsö är en levande ö i nationalparkens geografiska mitt långt ute i yttre havsbandet. Den är präglad av både öppet hav och skärgård. Avståndet till fastlandet och ”stan” (Strömstad) är långt.

Egen båt finns hos en del fastighetsboende men inte alla. Det öppna havet och avstånden kräver större båtar om man ska kunna ta sig till och från ön. Medvetenheten om väder och vind finns alltid med i folks kommentarer.

Här har den reguljära båtförbindelsen varit en trygghet både mentalt och praktiskt.

Öns goda gemenskap människor emellan har också gynnats av ”färjan” som nyrenoverad passar perfekt för uppgiften. Det är alltid roligt att träffas på båten.

ANNONS

Skulle nedläggning av den reguljära båtlinjen till Ramsö bli verklighet klipper man av livsnerven till ön. Det skulle vara en förlust som knappast kan förutsägas. En kulturmiljö skulle läggas i skugga.

Det skulle bli svårt för de på olika sätt bofasta och försvåra för turister och gäster som inte har egna större båtar. Ramsö har så stora värden att den i stället för avskiljning borde öppnas för fler människor.

Det finns plats för många i fantastisk frikostig natur med möjlighet till rymligt friluftsliv och inte minst bad.

Jag vill säga att om man inte besökt Ramsö bör man göra det. Det ligger ett samhällsintresse i att behålla ön för människorna i både nutid och framtid.

Vid bedömningen av Ramsö finns enligt min mening värden som inte kan ersättas med bara pengar.

Urban James, Ramsö

ANNONS