Vem ska forsla bort den här? I Trollhättan kommer företagen att betala 500 kronor om elsparkcykeln inte är på rätt plats inom ett dygn.
Vem ska forsla bort den här? I Trollhättan kommer företagen att betala 500 kronor om elsparkcykeln inte är på rätt plats inom ett dygn. Bild: Yvonne Olsson

Karl af Geijerstam: Eländet med elsparkcyklar är förarnas ansvar

Företagen som vill hyra ut elsparkcyklar får nobben av många kommuner, nu senast Uddevalla. Så länge som användarna inte sköter sig kommer problemen att kvarstå.

ANNONS

Uddevalla kommun säger nej till uthyrning av elsparkcyklar i staden. Det är inget unikt beslut. En lång rad kommuner har sagt nej: Kungsbacka, Växjö, Mölndal, Kalmar, Kungälv och Vänersborg med flera. I höstas beslutade Paris att säga nej till uthyrningsföretagen efter en folkomröstning och stort missnöje med hur elsparkcyklarna har använts i staden.

Olägenheterna med uthyrningsbara elsparkcyklar i städer runt om i världen är väl kända. Folk som har använt elsparkcyklarna lägger dem huller om buller på parkeringsplatser, cykelbanor, gångbanor och i parker. De skräpar ned och är i vägen. Dessutom har det tyvärr skett allvarliga olyckor där elsparkcyklarna varit inblandade.

ANNONS

Nedskräpningen är inte det enda diskutabla med elsparkcyklarna. De har visat sig ha en i praktiken ganska begränsad livslängd. Att behandla ett batterifordon som en slit- och slängvara är inte hållbart. Om elsparkcyklarna i större ersättning ersätter promenader än andra sätt att förflytta sig i staden finns också en folkhälsoaspekt om det sänker vardagsmotionen som man får av att gå runt i staden. Samtidigt är det uppenbart att elsparkcyklarna är uppskattade av de som använder dem. Många anser att kostnaden är rimlig för den ökade mobilitet i staden som de innebär.

Dessa olika synsätt går också igen hos Uddevallapolitikerna som röstade i frågan i samhällsbyggnadsnämnden. Miljöpartiets ordförande i Uddevalla Isak Jannert menar att elsparkcyklarna ökar mobiliteten och minskar bilbehovet. Majoritetens Swen Stålros (M) menar att det är ”förfulande för staden när elsparkcyklar står eller ligger lite överallt”.

Grannstaden Trollhättan har tillåtit uthyrning av elsparkcyklar. Erfarenheten är dock inte helt positiv. Först hade företaget Swift tillstånd, men staden sade upp kontraktet efter misskötsel och problem. Sedan kom företagen Swup och Tier, men inget av företagen skötte hanteringen av felparkerade cyklar som staden förväntade sig. Samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan beslutade därför nyligen om tuffare villkor. Bland annat kommer staden att ta ut en straffavgift på 500 kronor om inte en felparkerad elsparkcykel är borta inom ett dygn. Detta hoppas man gör att företagen sköter bortforslandet, staden har inte egna resurser som de kan lägga på detta.

ANNONS

Man får ha förståelse för de kommuner som säger nej. Utvecklingen sätter städerna inför nya utmaningar. Hur ska de som använder vanliga cyklar, de som kör bil, de som går och de som använder promenadscooter (elrullstol) samsas med en ibland ganska stor mängd elsparkcyklar?

Även om man stoppar uthyrningsföretagen kommer elsparkcyklarna ändå att bli ett vanligt inslag i stadsbilden. Strömstad är en kommun som sagt nej, men i höstas uppmärksammade kommunpolis Johan Hilding att en ökande mängd elsparkcyklar har blivit ett problem. ”Vi uppfattar att det är många unga som kör som inte har koll på reglerna”, sade han till Strömstads Tidning (26 oktober 2023).

Problemet är kanske inte tekniken i sig, utan bristen på mognadsgrad hos användarna. Betraktas elsparkcykeln som en slit- och slängvara hanteras den också på samma sätt. Därför behöver en elsparkcykelnorm utvecklas där bland hänsynsfullt framförande och parkerande ingår som självklara delar. Använd gärna elsparkcyklar – med förnuft!

LÄS MER:Nu kastas elsparkcykeln ut ur Paris

LÄS MER:Stor ökning av antalet elsparkcyklar – polisens varning: ”Orolig för olyckor”

LÄS MER:Studie: Elsparkcykelolyckor belastar akuten

LÄS MER:Beslutet: Inga elsparkcyklar i Uddevalla

LÄS MER:Elsparkcyklar kvar i Trollhättan – men med tuffare regler

LÄS MER:Stopp för uthyrning av elsparkcyklar i Vänersborg

LÄS MER:Företag misskötte uthyrning – två nya aktörer kan få chansen

ANNONS