Karin Karlsbro (L) och Lars Tysklind (L).
Karin Karlsbro (L) och Lars Tysklind (L). Bild: Jonathan Krite

Det våras för euron

I dag på Europadagen den 9 maj firar vi unionen som bidragit till fred och frihet i Europa.

ANNONS

Sverige har varken ekonomiskt eller politiskt råd att fortsätta stå utanför valutasamarbetet. Liberalerna tror på värdet av ett starkt och enat EU. Ensam är inte stark. Sverige behöver delta fullt ut i europasamarbetet och säga ja till euron.

EU:s föregångare, kol- och stålunionen, grundades ur Andra världskrigets ruiner och tron på att handel och samarbete skulle förhindra nya krig i Europa. Samarbetet har fört Europas länder närmare varandra. I dag kan EU:s medborgare bo, arbeta och studera var de vill i EU och den inre marknaden har gjort medlemsländerna friare och rikare än någonsin tidigare.

Nu är det åter krig i Europa och enigheten inom EU är avgörande faktor för att bekämpa det ryska anfallskriget och hjälpa Ukraina vinna kriget. Ensamma skulle EU:s länder aldrig kunna bidra med det ekonomiska, humanitära eller militära stöd Ukraina behöver. Enigheten och sammanhållningen är vårt vassaste vapen mot Putin.

ANNONS

Att införa euron skulle också göra Sverige rikare

En hörnsten i det europeiska samarbetet är den gemensamma valutan, euron. En stark gemensam valuta bidrar till att främja sammanhållningen inom unionen. Ett svenskt medlemskap i euron skulle gynna både Sverige och europasamarbetet och ytterligare stärka EU:s inflytande i världen.

Att införa euron skulle också göra Sverige rikare. De senaste tio åren har den svenska kronan stadigt förlorat i värde gentemot euron. Mindre valutor är mer sårbara. I en orolig omvärld försvagas den svenska kronan vilket driver upp priserna på allt vi behöver. Hushåll som redan vänder på varje krona får ännu mindre kvar i plånboken och tuffare att handla mat och betala månadens räkningar för att Sverige står utanför valutasamarbetet.

Förutom de ekonomiska skälen så är svenskt deltagande i eurosamarbetet en fråga om makt. Utanför euron gör Sverige sig mindre inflytelserikt i EU-samarbetet. Vi placerar oss själva på avbytarbänken medan medlemsländerna i euron fattar avgörande beslut om EU:s ekonomiska framtid.

Nu måste Sverige ta nästa steg och delta i EU-samarbetet fullt ut

Ensam är inte stark och precis som i frågan om Nato bör Sverige följa med vårt grannland Finland, som är med i euron sedan länge. Ska svenska intressen tas tillvara behöver Sverige sitta med vid bordet, precis som Finland.

20 år har gått sedan Sverige senast tog ställning till euron och sedan dess har både Sverige, Europa och världen förändrats. Sveriges medlemskap i EU har ökat vårt välstånd och gjort Europa starkare. Nu måste Sverige ta nästa steg och delta i EU-samarbetet fullt ut. Det är dags att byta ut kronan mot euron.

ANNONS

Karin Karlsbro (L)

Europaparlamentariker

Lars Tysklind (L)

Liberalerna Strömstad

Göran Lignell (L)

Liberalerna Tanum

ANNONS