Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) och Strömstadsbyggens ordförande Lena Martinsson (S) skriver tillsammans med Ola Möller (S) om att det slopade investeringsstödet kan äventyra byggprojekt som är på gång.
Kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson (S) och Strömstadsbyggens ordförande Lena Martinsson (S) skriver tillsammans med Ola Möller (S) om att det slopade investeringsstödet kan äventyra byggprojekt som är på gång.

Det slopade investeringsstödet slår hårt mot byggandet av hyresbostäder

Socialdemokraterna: ”Strömstad behöver fler bostäder i form av hyresrätter till rimlig hyra. Att investeringsstödet upphör kan innebära att byggprojekt som är på gång äventyras.”

ANNONS
LocationStrömstad||

Inte på trettio år har det byggts så mycket som det görs i Sverige just nu. Under perioden 2015-2018 påbörjades det fler bostäder än vad som byggdes under hela den moderatledda regeringens 8 år vid makten och den höga byggtakten har hållit i sig. Vi är stolta över att vi har fått igång bostadsbyggandet. 11 % av Sveriges BNP kommer från byggsektorn och bostadsbyggandet är en avsevärd del av byggandet. Vi socialdemokrater har därför satt upp ett mål om att påbörja en halv miljon bostäder till 2030. Med en sådan takt kan vi både bygga ifatt en stor del av det underskott som finns på bostäder och hålla igång de ekonomiska hjulen. Ett högt bostadsbyggande är viktigt för den som kan få en bostad men också för arbetarna som får jobb och för oss alla tillsammans genom att tillväxten ökar.

ANNONS

I den budget som de högerkonservativa har drivit igenom tas det mest verkningsfulla bostadspolitiska verktyget bort ur verktygslådan utan att ersättas av något alternativ. Investeringsstödet har bidragit till att tiotusentals bostäder har byggts runt om i landet. Ungefär 50 000 lägenheter har beviljats stöd. Lägenheterna som har byggts har haft en väsentligt lägre hyra än vad som annars skulle vara fallet. Om lägenheterna ens skulle ha byggts utan stödet. För investeringsstödet har inte bara varit ett ekonomiskt tillskott till hyresgästen i form av lägre hyror. Det har också varit en möjliggörare för byggnation på landsbygden. Svaret på frågan hur man bygger hyresrätter på landsbygden, en fråga som så många kommunpolitiker ute i landet brottas med, är investeringsstödet.

Lärdomarna från när de senast slopade investeringsstödet för tusentals lägenheter över en natt 2018 verkar inte riktigt ha satt sig

Strömstad behöver fler bostäder i form av hyresrätter till rimlig hyra. Att investeringsstödet upphör kan innebära att byggprojekt som är på gång äventyras. Den process som omgärdat de senaste veckornas hantering av budgeten är inte värdig Sverige. De högerkonservativa började med att göra en stor fadäs. Lärdomarna från när de senast slopade investeringsstödet för tusentals lägenheter över en natt 2018 verkar inte riktigt ha satt sig.

Det var då nära att många av dem som redan hade beviljats stöd inte skulle få det. Samma sak höll på att inträffa igen men tack vare starka protester från bland annat Hyresgästföreningen och byggföretag runt om i landet kunde det ödesdigra misstaget från 2018 hindras från att upprepas.

ANNONS

Men det slutar inte där. Sverige har sökt stöd från EU:s återhämtningsfond. Det stödet är baserat på införandet av såväl investeringsstödet som det slopade renoveringsstödet. De högerkonservativa kan inte ge något svar på vilka garantier de har fått för att Sverige ändå ska få del av stödet. Av det enkla skälet att några sådana garantier inte finns. Genom att dra undan mattan för den hållbara svenska bostadsproduktionen riskerar de högerkonservativas framfart att kosta Sverige 33,6 miljarder, enligt beräkningar som Svensk Byggindustri gjort.

Vår grundlag säger att det offentliga ska trygga rätten till bostad. Bostadspolitiken är också en av de stenar som vi måste vända på för att komma tillrätta med den otrygghet som finns i vårt land. Att vi då gemensamt finansierar delar av bostadspolitiken är rimligt och nödvändigt. Som socialdemokrater menar vi nämligen att bostadspolitiken är en del av den generella välfärdspolitiken.

Ola Möller (S)

ansvarig för hyresrätts- och bostadsrättsfrågor

Lena Martinsson (S)

Strömstadsbyggens ordförande

Kent Hansson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Strömstad

ANNONS