Den befängda lösningen tycks nu bli att Nu-sjukvården åter ska bli huvudman för närsjukhusen mot sin vilja, menar skribenten.
Den befängda lösningen tycks nu bli att Nu-sjukvården åter ska bli huvudman för närsjukhusen mot sin vilja, menar skribenten. Bild: Marita Adamsson

Det krävs en ny organisation för sjukhusen

Den befängda lösningen tycks nu bli att Nu-sjukvården åter ska bli huvudman mot sin vilja, menar skribenten.

ANNONS
|

På grund av bristande motivation och oförmåga överlät Nu-sjukvårdens styrelse 2015 driften av sjukhusen i Bäckefors, Strömstad och Lysekil till en privat vårdgivare, allt under stor politisk enighet, inklusive V. Nu har den privata vårdgivaren valt att ej förlänga kontraktet. Den befängda lösningen tycks nu bli att Nu-sjukvården åter ska bli huvudman mot sin vilja där styrelsens ordförande, Peter Heie, oblygt framför denna uppfattning. Mot denna bakgrund förstår man lokalbefolkningens bävan för fortsättningen. Allteftersom Nu-sjukvårdens interna problem växer har det varit naturligt att fokusera på huvuduppdraget, nämligen ansvaret för den resurskrävande akut- och cancerverksamheten.

LÄS MER:Nu-sjukvården tar över Strömstads sjukhus motvilligt

För att klara det uppdraget är risken överhängande att småsjukhusen kommer att dräneras på verksamhet precis som skett med Uddevalla sjukhus där de utlovade storvulna planerna på att göra Uddevalla sjukhus till ett stort sjukhus för planerad vård med regionalt uppdrag uteblev. Med några få vårdplatser kvar och kraftigt reducerade stödfunktioner har det blivit omöjligt att infria detta. Invånare i norra Bohuslän och Dalsland befarar nu att utlovad sjukvårdssatsning i denna regiondel åter mest är tomma ord fast man har bedyrat att så ej är fallet. Men det verkar onekligen omdömeslöst och ogenomtänkt att åter låta huvudmannaskapet går över på Nu-sjukvården eller privata vårdgivare som visat ointresse för uppdraget.

ANNONS

Regionpolitikerna Mats Berglund (V) och Lars Tysklind (L) har också framfört kritik mot Nu-sjukvården som huvudman. I denna situation borde man titta på andra lösningar där den viktigaste ingrediensen är bildande av en självständig sjukhusgrupp inom regionen med egen styrelse och budget där Uddevalla sjukhus också ingår. Uppdraget för dessa närsjukhus bör vara en strikt behovsstyrd bassjukvård med specialistmottagningar och med medicinskt uppgraderade jourcentraler med dygnetruntservice. Erfarenheter från våra grannländer har med denna modell visat på väldigt positiva resultat varför ett studiebesök på ”legevakten” i närbelägna Halden rekommenderas. Man ska inte behöva åka från Strömstad till Näl och vänta 12 timmar på akuten för att få åtgärdat en gips som skaver!

I tillägg ges Uddevalla sjukhus i uppdrag att hämta hem de planerade fallen som nu skickas till privata vårdgivare i Halland och Göteborg och andra sjukhus i regionen för vård. Den stora gruppen medicinska riskpatienter med behov av planerad vård är ”ekonomiskt ointressanta” för privata vårdgivare vilket resulterat i orimliga väntetider för de sjukaste patienterna med ett strukturellt och återkommande åsidosättande av hälso- och sjukvårdslagen. Det är naturligt att privata vårdgivare fokuserar på den efterfrågestyrda sjukvården varför det blir än viktigare att regionen stimulerar verksamheter där de största medicinska behoven finns. Här finns en nisch för Uddevalla sjukhus där även patienter från övriga regionen kan vårdas, men då krävs återställande av de kringresurser som tidigare fanns.

ANNONS

Denna skisserade självständiga roll med decentraliserad sjukvård kommer att skapa en större rekryteringsbas för sjukvårdspersonal med kortare resväg till arbetsplatsen. Förhoppningsvis kan arbetsglädjen återställas då hotet om ytterligare neddragningar och ständiga personalomflyttningar mellan sjukhusen kan upphöra. För vissa tunga specialiteter skapas då förutsättningar för en stabil kontinuerlig och effektiv verksamhet 11-12 månader om året och inte som nu med återkommande produktionsstörningar. Och Näl kan avlastas för onödig bassjukvård och koncentrera sig på huvuduppdraget.

Det vore önskvärt att en ny regionstyrelse efter valet seriöst granskar hur man kan komma till rätta med ineffektivitet, bristande kontinuitet, dålig personalförsörjning och långa vårdköer samt hur man ser till att de med störst medicinskt behov prioriteras. Det finns gott om exempel från jämförbara länder där en uppgraderad primärvård och decentralisering av bassjukvården kan lösa många av de problem som vår sjukvård brottas med.

Bergfinn Tveit

Före detta klinikchef Uddevalla sjukhus

LÄS MER:Tar över sjukhusen efter havererade upphandlingen – men endast tillfälligt

ANNONS