Peter Heie (C), ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse.
Peter Heie (C), ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse. Bild: Stefan Bennhage

Det är ingen kris i Nu-sjukvården

Det är med förvåning jag läser hur Nu-sjukvården används som slagträ av Vänsterpartiet i Västra Göta­landsregionen. Flera av de som undertecknat har kunskap om att Nu-sjukvården är det enda sjukhuset i regionen som har balans i sin ekonomi och sticker ut positivt gällande levererad vård.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Replik till Vänsterpartiet.

LÄS MER:Debatt: ”De blågröna partierna löser inte vårdkrisen – de förvärrar den”

Bokslutet är inte klart än, men prognosen visar att Nu-sjukvårdens resultat för 2021 innebär att kostnaderna blir lika stora som intäkterna. Nu-sjukvårdens ekonomi är därmed i balans.

Några exempel på vad som bidrar till prognosen:

• Vaccinmottagningarna i våras, som till stor del bemannades med egen personal, exempelvis sjuksköterskor som annars arbetar administrativt.

• Ersättningarna för vård till andra förvaltningar inom regionen har ökat och återbetalning av kostnader för regionlab.

• Trots covid-19 hålla uppe produktionen vilket ger budgeterade intäkter.

Samtidigt som det varit en pandemi har medarbetarna kunnat ta ut semester i år, till skillnad från förra året. Många har fått en viktig återhämtning. Inte minst nu när belastningen tyvärr ökar igen.

ANNONS

Samtidigt som vi har ett antal operationssalar som byggs om just nu, och har ersatts med tillfälliga, lyckas vi hålla uppe våra operationsprogram för planerad vård och klara vårt uppdrag som akutsjukhus.

Om man ropar på vargen kommer den till slut, vilket vänstern gör i uppenbart populistiskt syfte

Vi jobbar aktivt med rekrytering av personal, en del i detta är förbättrade villkor och förändrad bemanning. Här är det viktigt att beslut fattas så nära de som berörs som möjligt. Schemaläggning, bemanning och att använda rätt kompetens på rätt plats har varit faktorer som stärkt vår konkurrenskraft som arbetsgivare. Det senaste tillskottet är ett nära och strategiskt samarbete med Högskolan Väst för att vara med och utveckla framtidens vård­utbildning.

Om man ropar på vargen kommer den till slut, vilket vänstern gör i uppenbart populistiskt syfte. Det finns inget överordnat mål om att minska personal, och det vet styrelseledamot Elise Norberg Pilhem (V). Ändå påstår hon det.

1) Nu-sjukvården har som förvaltning en stabil budget 2022. Det finns inga planerade nedskärningar och vi följer tillgängligheten för patienterna per vecka.

2) Nu-sjukvården jobbar långsiktigt tillsammans med övriga vårdgivare i regionen och våra kommuner för att ge befolkningen en sammanhållen vård som utgår ifrån patientens behov.

3) Nu-sjukvårdens ledning jobbar systematiskt med arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbets­givare inom gällande avtal på arbetsmarknaden och centrala ramverk för regionen.

ANNONS

Ska debatten kunna vara på något sätt begriplig för väljaren betackar jag mig för partipolitiska krisstämplar som bygger på en annan verklighet

Vi i styrelsen och verksamheten har att utgå ifrån den budget och inriktning som en majoritet i fullmäktige beslutat om. Vi har en budget som ger oss möjlighet att klara vårt uppdrag och kommer att erbjuda våra invånare fortsatt god vård. Ska debatten kunna vara på något sätt begriplig för väljaren betackar jag mig för partipolitiska krisstämplar som bygger på en annan verklighet.

Nu går vi tyvärr in i ytterligare en svår tid och pandemi­vården tar viktiga resurser från all övrig vård. Vi ser en kraftigt ökad belastning den kommande tiden, inte minst då vårdpersonal smittas och tvingas till karantän. Nu gäller det att hålla ut och hoppas att vi så snart som möjligt kan återgå till det nya normala.

Till sist vill jag bjuda in Vänsterpartiet att besöka oss, likt flera andra partier i regionen gjort. Vi upplever att det finns ett stort intresse för att höra hur vi både lyckas klara ekonomi och vårdproduktion.

Peter Heie (C)

Styrelseordförande Nu-sjukvården

ANNONS