Camilla Haagen: ”Det är allas vår uppgift att skydda de svaga i samhället”

Ibland får man bara knyta näven i fickan. Andra gånger måste handlingskraften fram. När de svagaste i vårt samhälle behöver oss som mest får vi inte bara vända bort våra blicken.