Johan Hultberg från Fjällbacka och Ann-Sofie Alm från Munkedal, riksdagsledamöter för Moderaterna.
Johan Hultberg från Fjällbacka och Ann-Sofie Alm från Munkedal, riksdagsledamöter för Moderaterna. Bild: Thomas Bennelind

Debatt: Denna roll kan du spela i det nya totalförsvaret

Sveriges totalförsvar ska rustas upp och det militära och civila försvaret kommer kraftigt att förstärkas kommande år. Bohuslän måste bli säkrare.

ANNONS
|

Vikten av detta uppdrag har inte minst påvisats genom Rysslands invasion av Ukraina. Vi politiker har ett stort ansvar över att på nationell, regional och kommunal nivå implementera nödvändig lagstiftning, krisberedskapsplaner och fungerande krigsorganisationer.

Det räcker dock inte med att politiker och myndigheter prioriterar detta arbete. För att bygga ett starkt och folkförankrat totalförsvar behövs engagemang i hela samhället.

Trots coronapandemins negativa inverkan på människors liv och hälsa såg vi att hela samhället har förmågan att ställa om vid en kris och klara uppgiften tillsammans.

Det är nu viktigt att vi använder denna förmåga igen för att förbereda oss inför framtida svåra tider. Vi uppmanar därför dig som privatperson att hjälpa till i detta arbete. Här kommer därför våra tre huvudtips till dig som medborgare:

ANNONS

1. Stärk din personliga beredskap

Införskaffa ett krislager med matvaror och nödvändiga verktyg. Ta hjälp av MSB:s broschyr; om kriget eller krisen kommer. Det stärker bara inte din beredskap utan kan även förenkla vardagen genom att det alltid kan finnas ett extralager av mat hemma.

Genom att säkerställa den egna beredskapen är du inte heller till last för någon annan om krisen väl inträffar.

2. Stärk din digitala beredskap

Detta gäller både det vardagliga livet och på arbetsplatsen. Godkänn säkerhetsuppdateringar och var vaksam på mystiska mail och meddelanden. Var källkritisk när du läser på internet. Desinformation och informationskampanjer pågår ständigt och skulle vara särskilt användbart för en antagonist vid kris eller krig. Genom att ha en god digital hygien kan du ligga i framkant.

3. Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

I de allra flesta kommuner finns det ett flertal frivilliga försvarsorganisationer. Dessa förbund är vitala för att stärka upp kommunen, försvaret och civilsamhället vid kris eller krig. Ta tillvara på ditt engagemang och dina arbetskunskaper och använd dessa i någon av de 18 olika frivilligorganisationerna. På så vis kan du på ett mycket praktiskt sätt stärka motståndskraften i det svenska samhället.

Slutligen kan det vara värt att upprepa några historiska rekommendationer från 1961 års Om kriget kommer-broschyr. Dessa påminner oss om att mycket är sig likt och att vi tagit oss an uppgiften med bravur tidigare:

ANNONS

”Varje medborgare måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i det totala försvaret – inom krigsmakten, civilförsvaret, krigsproduktionen, folkförsörjningen, sjukvården, i hemmen. Var och en måste också veta hur man skyddar sig mot de faror som ett nutida krig medför och inse hur väsentligt det är att också i kritiska lägen bevara lugn och jämvikt.”

Detta citat är gammalt men är ännu viktigare att ta till sig idag när vi återigen står inför tuffa tider.

Johan Hultberg (M)

riksdagsledamot från Fyrbodal

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot från Fyrbodal

ANNONS