Karl af Geijerstam: Därför får vi leva med höga matpriser i flera år

”Kriget i Ukraina är en perfekt storm för jordbrukssektorn.”