”Jag tror att de flesta Strömstadsbor fått nog nu”, skriver Lars Georgsson om regionens förslag att inrätta ett närsjukhus i Håby i stället för Strömstad.
”Jag tror att de flesta Strömstadsbor fått nog nu”, skriver Lars Georgsson om regionens förslag att inrätta ett närsjukhus i Håby i stället för Strömstad. Bild: Jakob Simonson

Debatt: Dåligt skämt av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Lars Georgsson kritiserar förslaget att lägga ett närsjukhus i Håby, i stället för i Strömstad.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad|

Den så kallade Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvaret för att göra behovsanalyser och prioriteringar för sjukvården i bland annat Strömstad. Kunskapen om vilka behov befolkningen har skall enligt deras instruktion styra nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Man betonar också vikten av att föra en dialog med invånarna för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

Det låter ju väldigt bra. Men frågan blir då hur man trots denna magnifika målsättning i så många år så totalt missat att uppfatta såväl befolkningens behov av sjukvård som dess önskemål om en bättre sådan. Inte ens det upprop om att bibehålla en jourverksamhet på vårt befintliga sjukhus, vilket omgående samlade 5 000 namnunderskrifter, trängde fram till nämnden. Den har systematiskt nedmonterat såväl jourverksamhet som transportmöjlighet för svårt sjuka och handikappade till Näl, och nu i dagarna har man stängt rehabbassängen på sjukhuset.

ANNONS

Jag tror att de flesta Strömstadsbor fått nog nu

Den uppenbara sanningen om denna märkliga sjukvårdsnämnd är ju att den totalt saknar kunskap om såväl befolkningens behov som dess önskemål. Den lyckades till och med schabbla bort att upphandla en utförare av den dagsjukvård som hittills funnits kvar på sjukhuset, vilket ledde till att Nu-sjukvården motvilligt tvingades överta ansvaret tills vidare.

Och nu kan man läsa i tidningen att nämnden vill bygga ett nytt närsjukhus i Håby som man anser är en lämplig centralort för ett sådant projekt. Man häpnar och förvånas över att denna nämnd uppenbarligen tror att skattebetalarnas pengar kan användas som i ett Monopolspel.

Jag tror att de flesta Strömstadsbor fått nog nu. Det är dags för ett partiöverskridande agerande från Strömstads alla lokalpolitiker för att avstyra ett sådant projekt och tala allvar med den region som årligen får 300 miljoner i skattebidrag från Strömstad och i gengäld systematiskt ger oss en direkt nedlåtande behandling i sjukvårdsfrågor. Strömstad är en av Bohusläns fem städer med ett modernt välbyggt sjukhus som byggdes samtidigt med Näl. Det är fullständigt sanslöst i den nu rådande ekonomiska situationen att yra om ett nytt akutsjukhus på en busshållplats nära Uddevalla där det för övrigt också finns ett nedprioriterat sjukhus.

Det är så man frestas att travestera den gamle VPK-ledaren C. H. Hermansson och säga ”Någon jävla ordning ska det vara i en region”.

ANNONS

Lars Georgsson

ANNONS