Kalhygge (arkivbild tagen på en annan plats).
Kalhygge (arkivbild tagen på en annan plats). Bild: Lasse Edwartz

Dags att påminna om kalhygget av Capris gammelskog

”Eftersom ägarna till Källvikens kursgård menar att de köpte området för att de respekterar naturen är det på sin plats att påminna om ett kalhygge 2015”, skriver Charlotte Drake af Hagelsrum i en insändare.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

I april 2014 fick Skogsstyrelsen av nuvarande ägare en anmälan om kalhuggning på bergsplatån ovanför Capris fritids­anläggning – ett mycket populärt strövområde med ett väl utvecklat stigsystem och motionsslinga med varierade naturupplevelser, både i trolsk skogsmiljö och kargt kustlandskap typiskt för Bohuslän, 200 år gamla vrestallar och en makalös utsiktspunkt.

LÄS MER:Protesterna mot byggplaner i Källviken fortsätter

Platån var dessutom ett värdefullt angränsande komplement till Capris naturreservat som saknar större naturområden och vandringsmöjligheter.

Den låg också nära bronsåldersrösen, hällristningar och andra kulturminnen.

Skogsstyrelsen rådfrågade kommunens miljöförvaltning som starkt avrådde denna anmälan eftersom det berörda området delvis var i nyckelbiotopklass och av riksintresse för rörligt friluftsliv med mycket höga naturvärden enligt 3:e och 4:e kapitlet i Miljöbalken.

ANNONS

I dag är området helt ödelagt med kvarlämnade stammar, grenar, ris och växande sly som gör det i det närmaste oframkomligt

Trots kommunens synnerliga skäl för ett avslag gick Skogsstyrelsen och markägarna vidare med kalhygget och byggde dessutom en stor väg av sprängsten för tung fordonstrafik via en gammal övervuxen skogsväg upp på bergsplatån.

I dag är området helt ödelagt med kvarlämnade stammar, grenar, ris och växande sly som gör det i det närmaste oframkomligt med villatomter på ena sidan och alltså planer på höghusbebyggelse på andra sidan.

”Här har vi ett bevis på hur enfald, okunskap, brist på omdöme och ett missriktat ekonomiskt tänkande kan fördärva vad naturen åstadkommit under århundraden. Denna bergsplatå är förstörd för minst ett sekel framöver“, skrev Naturskyddsföreningarna i Bohuslän och Strömstad.

”Detta är ett av de mest bedrövliga och onödiga skogsprojekt som genomförts i norra Bohuslän. Därför finns det alla skäl till att noggrant utreda tillväga­gångssättet så att man åtminstone kan förhindra att något liknande tillåts ske i framtiden. Vi har inte råd att på detta sätt fördärva svensk natur för kommande generationer.”

Nu måste Strömstad ta sitt ansvar och bevara det lilla som finns kvar av den unika naturmiljön

Ägarna till Källvikens kursgård äger alltså även marken uppe på berget, och går man med på bebyggelse nedanför berget så kommer det givetvis därefter önskemål om att fortsätta upp efter och bebygga själva berget. Intresset och respekten för naturen är m.a.o. ytterst begränsat vilket de visat genom att även låtit kalhugga sina markområden ovanför Färingen.

ANNONS

Nu måste Strömstad ta sitt ansvar och bevara det lilla som finns kvar av den unika naturmiljön ute på Källviken-Capri.

Charlotte Drake af Hagelsrum

Fotnot: Johan och Fredrik Orvelin har fått möjlighet att bemöta insändaren men valt att avstå.

LÄS MER:Massiv exploatering av Källviken

LÄS MER:Ta hänsyn till Källvikens natur

LÄS MER:”Provocerande stadsplanering invid nationalpark”

ANNONS