Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande. Bild: Thomas Bennelind

Centerpartiets nya syn på sanning

Kent Hansson (S): Här är vad jag och Socialdemokraterna vill göra inom skolområdet.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgradeStrömstad usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Andreas Hansson (C) fortsätter hävda att Socialdemokraterna till skillnad mot hans eget parti väljer att inte prioritera skolfrågor.

LÄS MER:När sanningen blev smutskastning

Det är inte sant och det blir inte sannare av att upprepas. Jag tycker det är en onödig smutskastning och sådan rimmar illa med Centerns tidigare ambition att föra en saklig och korrekt debatt. Han säger sig nu vara intresserad av att veta vad jag och Socialdemokraterna vill göra inom skolområdet.

Det talar jag gärna om för honom. Vi vill att skolan skall vara en trygg, säker och studiestimulerande plats för alla unga från förskolan till gymnasiet. Vi och våra samarbetspartners har under den gångna mandatperioden genom olika åtgärder kommit en bra bit på den vägen. Vi har avlastat lärarna så att de kan koncentrera sig på undervisning. Det har skett genom att det anställts socialpedagoger, administratörer, och personal som ger hjälp åt elever som halkat efter. Skolhälsovården har stärkts. Skolmåltiderna består idag av näringsriktig och till större del ekologisk och för första gången lokalproducerad mat. De som av olika skäl behöver specialkost får även sådan.

ANNONS

Om vi får fortsatt förtroende hos väljarna kommer vi att öka antalet behöriga lärare på alla nivåer och ytterligare förbättra studie- och arbetsmiljön i skolan. Vi kommer att ta krafttag mot den psykiska ohälsan och upprätthålla den gällande nolltoleransen mot mobbning och droger.

Det vore trevligt om även Andreas Hansson och Centern slutar att kalla detta för en nedprioritering av skolfrågorna. Ska man tro hans eget inlägg verkar vi ha ungefär samma grundinställning rörande skolan. Det borde med andra ord kunna gå att komma överens på det området. Jag vill i sammanhanget påpeka att kommunen under de senaste fyra åren ökat budgeten för barn- och utbildningsnämnden med runt 45 miljoner kronor. Det kan knappast kallas för nedprioritering.

Vad gäller det kloka i att amortera av den stora låneskuld som Strömstad faktiskt har så handlade det om att göra sig av med ett oförmånligt lån när det förföll till betalning. Alternativen var att skriva om lånet till en högre ränta eller amortera. Eftersom vi tack vare ett starkt bokslut för 2021 hade möjlighet att amortera och minska den totala låneskulden var det ett enkelt val. Det var en ekonomiskt sund åtgärd som bottnade i ungefär samma resonemang som varje privatperson för kring sin egen ekonomi. Svårare än så var det inte.

ANNONS

Kent Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

LÄS MER:Håll dig till fakta, Andreas Hansson

LÄS MER:Varför avveckla istället för utveckla?

ANNONS