Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Kent Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Canningplanen var en dålig detaljplan

Kent Hansson (S) försvarar beslutet att avbryta detaljplanearbetet.

ANNONS
LocationStrömstad||

Miljö- och byggnämndens beslut om att avbryta detaljplanearbetet för Canning har upprört känslorna hos vissa av oppositionspartierna. Jag har full förståelse för att man har olika åsikter i olika frågor, men det är viktigt att man trots sin frustration håller sig till relevanta fakta i efterföljande insändare och debatter.

När det gäller Canningprojektet kan jag bara konstatera att den övervägande majoritetens åsikt är att det är ett dåligt skrivet avtal mellan parterna och att det är en dålig detaljplan som innebär långtgående kommunala ekonomiska åtaganden för våra skattebetalare.

LÄS MER:Nu läggs planarbetet på Canning ner

Hela projektet hade svag förankring initialt och nu har det tippat över åt andra hållet. Min bedömning är att ett så stort och omfattande projekt som till delar förändrar stadsbilden i Strömstad måste ha en bredare politisk majoritet som håller över mandatperioder och som klarar ett förändrat politiskt styre, än vad som är fallet med Canning­projektet.

ANNONS

Det markanvisnings­avtal som är skrivet mellan Strömstads kommun och Riksbyggen antogs av förra majoriteten med minsta möjliga majoritet. Det är formulerat på ett sådant sätt att Miljö- och byggnämnden har rätt att besluta om att avbryta planarbetet när som helst under planprocessen.

Jag har varit öppen mot Riksbyggen om hur det politiska läget är gällande Canningplanen och vid flera tillfällen förvarnat om att min bedömning var att detaljplanearbetet skulle kunna komma att avbrytas.

Sedan konstaterar jag vissa partiers påhopp på våra förtroendevalda när man skriver att äldre herrar i Miljö- och byggnämndens arbetsutskott bestämt att detaljplanearbetet ska avslutas. Det är inte ­arbetsutskottet som ­beslutat om detta utan det är Miljö- och byggnämnden i sin helhet där S, M, KD, V och SD röstade för ett avslut av ­detaljplanearbetet. Av ­totalt 9 röster röstade 6 för att avsluta planarbetet.

Det är också tråkigt att vissa inom oppositionen nedvärderar människors förmåga att fatta kloka beslut med anledning av deras ålder.

Jag vill också vara tydlig med att jag i min egenskap som kommunstyrelsens ordförande inte har mandat att lägga mig i och än mindre ändra en enskild nämnds beslut.

Detta inlägg blir mitt enda i denna debatt.

Kent Hansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS

LÄS MER:Var kommer barnen in?

LÄS MER:Tråkigt att Canningplanen avbryts

ANNONS