Informationsmöte i Stadshuset om byggplanerna vid Källviken, den 4 oktober.
Informationsmöte i Stadshuset om byggplanerna vid Källviken, den 4 oktober. Bild: Victoria Petersson

Bygget på Källviken kan inte vara i kommunens intresse

Karl Hofsö: Det här förslaget är till skada för nästan alla och till fördel för väldigt få.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Måndagen den 4 oktober hölls ett informationsmöte om planerna för Källviken på stadshuset. Det blev ett mycket informativt möte och en hel del diskussion. Trots att det började i fel ända blev det till slut ett bra möte.

Det började med problematiken omkring vägarna och gång och cykelbanor som om utbyggnaden redan var godkänt. Som tur var gled diskussionen gradvis över till huvudsaken: Ska det överhuvudtaget byggas ut?

Ingen av dem som hade mött upp för att informeras önskade kompakta block med 70 lägenheter på ena sidan vägen och ett stort hotell på andra sidan. Det skulle fullständigt förstöra den naturskatt som området utgör, sa en i salen.

ANNONS

Efter hand framkom historiken. Ett PM från 2018 togs upp på skärmen. Där stod som prioritet att kommunen skulle stödja näringslivet. Turismen var det viktigaste. Man minns att skogen på östsidan av Caprivägen sågades ner ungefär på den tiden. Sen kom ju pandemin.

Förslaget från exploatörerna borde ha skickats tillbaka med begäran om nytt förslag på ett lönsamt hotell och inga lägenheter

Sen informerades det om att det inte går att få överskott på att bygga bara hotellet. Det behövs även ett lägenhetskomplex - i gigantfomat. Kommunens hållning var att det inte är ovanligt att ett underskottsprojekt finansieras av ett annat projekt som ger överskott. Där har kommunen fel. Investeringsprojekt ska kunna stå på egna ben. Förslaget från exploatörerna borde ha skickats tillbaka med begäran om nytt förslag på ett lönsamt hotell och inga lägenheter.

Frågor från salen om vilken typ av hotell som var tänkt, typ modell Laholmen eller Spa-hotellet till exempel, besvarades från exploatörens representant enbart med: ”det vil vi ikke spekulere i på det nåværende tidspunkt”.

I själva verket var det nog ändå ett svar. En hotellutbyggare som inte ens vet vilken typ hotell han tänker sig, kan inte vara mycket intresserad av hotelldrift. Här är väl snarare modellen att med hjälp av ett bostadskomplex som ingen önskar, skaffa sig ett stort, billigt hotell som sen kan hyras ut till andra. Om man lägger priserna i Kebal till grund, kan man gissa att exploatörerna hoppas kunna sälja till 4 miljoner per lägenhet. För 70 lägenheter skulle de då kamma hem 280 miljoner.

ANNONS

Vilka av Strömstads invånare har fördel av att stängas ute från stadens bästa badstrand? Den är redan fullt utnyttjad som det är

Det kan omöjligen vara i kommunens intresse. Vilka av Strömstads invånare har fördel av att stängas ute från stadens bästa badstrand? Den är redan fullt utnyttjad som det är. Ytterligare ett par hundra besökande per dag skulle det knappast finnas utrymme för. Och naturskatten skulle för all framtid bli borta.

Det här förslaget är till skada för nästan alla och till fördel för väldigt få.

Bästa kommunledning, avslå bostadsdelen kategoriskt och avvakta nytt förslag på ett lönsamt hotell.

Slutligen måste sägas att det uppfattas som kritikvärdigt att enbart vägföreningarna kallades och att tidsfristen var extremt kort. Bättre och ärligare hade varit att gå ut med en annons i tidningen och hålla informationsmötet i gymnasiets aula för en stor publik.

Sen kan man diskutera med vägföreningarna.

Karl Hofsö

Fotnot: I den första versionen av den här insändaren publicerades av misstag fel avsändarnamn i ingressen. Detta är korrigerat.

ANNONS