<strong id="strong-83ba5d9299fe272ece973f1fad177141">Aisha Gulbrandsen. </strong>
Aisha Gulbrandsen.

Bränna religiösa skrifter: Yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp?

Det är ingen nyhet att den senaste tidens koranbränningar skapat oro och ilska bland svenska medborgare såväl som runt om i världen. Sverige som land och vårt privilegium om yttrandefrihet har satt oss på världskartan. Nu har vi dock tvingats höja terrorhotnivån ännu en gång.

ANNONS

Polismyndigheten kan inte garantera vår säkerhet vid detta läge och uppmanar allmänheten att vara vaksam. Trots detta tillåter ånyo koranen att brännas och kallar det “yttrandefrihet”.

Yttrandefrihetsgrundlagen är vår yngsta grundlag och den garanterar varje individs rätt till att yttra sig och framföra sina tankar och känslor i tal och skrift samt i media utan censur. Denna lag kan dock begränsas till den mån att gärningar som innefattar hets mot folkgrupp inte får begås. Religioner skyddas däremot inte av åsiktsyttringar som kan komma att såra troende individer. Men vart går egentligen gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp?

Vill Sverige påstå att det är yttrandefrihet när man bränner en koran utanför en moské på Eid-al-Adha, muslimernas viktigaste högtid? Att bränna koranen är ett medvetet angrepp på den muslimska identiteten. Det handlar inte längre om att yttra sig, utan snarare om att hetsa. En demonstration ska föra fram en talan, en manifestation mot orättvisor. Inte vara en orättvisa.

ANNONS

Jag tillhör en av dem som ser vikten av att skydda grundlagen. Jag tillhör en av dem som i min vardag arbetar för och drömmer om ett fritt och tryggt Sverige. En av dem som anser att yttrandefrihet är en av de viktigaste lagarna för att bevara och skydda demokratin. Men yttrandefriheten ska inte få lov att missbrukas för att väcka hat och hot mot olika människor och folkgrupper.

I Finland gäller lagen om trosfrid. En lag som Sverige avskaffade 1970 och som bland annat skyddar heliga skrifter från att brännas. Menar somliga då att Finland inte har yttrandefrihet och att Finlands demokrati inte kan garanteras på grund av denna lag? Är det inte snarare tvärtom? Att man i Finland skyddas av lagen och därmed har en trygghet i att utöva sin religion vilket bidrar till ett friare samhälle?

Det är dags att sluta skydda sig bakom grundlagen. Den står för våra rättigheter men med den bär vi en skyldighet att inte missbruka den.

Aisha Gulbrandsen

ANNONS